Ekonomi

Chefs- och ledarskapsutbildning

Skapa resultat genom att ta tillvara potentialen hos dina medarbetare

Ledarskap handlar i grunden om att få andra med sig. Att inspirera och engagera sina medarbetare till att vilja göra sitt bästa och att synliggöra deras potential. Men också att förtroligt leda svåra samtal, reda ut problem och styra med tydlighet. Ett effektivt ledarskap får individen och gruppen att växa i sin uppgift, må bra och gå åt samma håll. Och framförallt - tillit att följa dig och dina beslut.


Väx i din roll som chef och ledare

Ditt uppdrag som chef och ledare kräver en bred uppsättning kunskaper. Framförallt krävs träning och åter träning i områden som målstyrning, delegering, presentationsteknik, coaching och konflikthantering.


Välj kurs här

Här finner du några av våra kurser för dig som chef och ledare: 
Ny som chef >
Coachande ledarskap >
Ekonomi för ickeekonomer >
Ekonomi för ickeekonomer fortsättningskurs >
Praktisk arbetsrätt för chefer >

Välkommen att utvecklas som ledare!Ny som chef

- Allt du behöver veta för att snabbt komma in i din nya roll

 • Hur är du som ledare och vad bör du utveckla?
 • Att gå från en i gänget till att vara chef
 • Vad innebär din nya roll och ditt nya ansvar i praktiken?
 • Vilka är och hur tacklar du de 8 viktigaste uppgifterna som chef?

Coachande Ledarskap

- Så inspirerar du medarbetarna till att överträffa målen!

 • Självanalys – din egen ledarstil
 • Coachingens 11 steg
 • Etablera tillit
 • Chefen som coach – 10 framgångsfaktorer

Ekonomi för ickeekonomer

- Resultatinriktad kurs i praktisk ekonomi

 • Behärska ekonomiska termer och samband
 • Tolka ekonomiska rapporter och redovisningar
 • Budgetera, följ upp och styr verksamheten
 • Fatta bättre beslut med kalkyler

Ekonomi för ickeekonomer fortsättningskurs

- Med fokus på ekonomistyrning och kalkyler

 • Skapa resultat och lönsamhet
 • 7 praktiska råd för bättre investeringsbeslut
 • 6 praktiska råd för minskad kapitalbindning

Praktisk arbetsrätt för chefer

- Allt du behöver veta för att agera korrekt och effektivt

 • Nya regler och aktuella lagändringar
 • Arbetsrättens lagstiftning
 • Arbetsgivarens beslutanderätt
 • Förfarande vid tvist