Tag hem: Outlook grundkurs för användare!

Spara $ - vinn effekt. Redan från 6-7 deltagare!

Lär er grunderna för en effektiv mailhantering och bättre planering av ert individuella och gemensamma arbete. (Outlook version 2007, 2010 och 2010)

Lär dig Outlooks många möjligheter

Mailboxen är en av våra värsta tidstjuvar. Vill ni kunna styra era informationsflöden bättre - att göra allas inbox befriande ren? Utbildningen ger er grunderna för ett effektivare användning av Outlooks olika funktioner. Oavsett vilken programversion ni arbetar i finns en rad funktioner och lösningar som underlättar ert arbete rejält. Vi hjälper dig och dina kollegor att hitta dessa möjligheter och komma igång att använda dem.

Ni lär er att bättre organisera och hantera era mail och ordna era kontakter. Ni lär er även att bättre utnyttja kalenderfunktionen för att planera ert arbete, boka möten, m m.

På utbildningen får ni bl a lära er

  Introduktion
 • Förstå och orientera sig i Outlook
 • Hjälpfunktionen
 • Verktygsfälten
  Skicka, läsa, redigera, spara och besvara e-post
 • Ändra visningssätt
 • Skapa, adressera, skicka, besvara eller ta bort meddelanden
 • Redigera text
 • Prioriteter
 • Läsa, besvara, vidarebefodra meddelanden
 • Bifoga och läsa filer, spara bifogade filer
 • Spara bifogade filer utanför Outlook
 • Olika sändningsalternativ
 • Läskvitton, Autosignatur, Out-Off-Office-meddelande
 • Förhandsgranska mail och bifogade filer
  Organisera e-posten
 • Skapa mappar, flytta till mapp
 • Sortera e-post
 • Regelguiden (autostädning)
 • Olika vyer som underlättar
 • Färgmarkera kategorier
 • Göra email till uppgift
  Säkerhet och e-post
 • Anti-phishing
 • Outlook email postmark
 • Antivirus
 • Hantering av skräpmail
  Kontakter
 • Lägga till personlig information om en kontakt
 • Internetadresser lagrade som kontakter
 • Personliga distributionslistor
 • Organisera kontakter
  Kalender
 • Kalenderns olika vyer
 • Inställningar i kalendern
 • Avtalade och återkommande tider
 • Redigera och ta bort avtalade och återkommande tider
 • Händelser
 • Planera möten/Automatiska förslag
 • Kontrollera andras tillgänglighet
 • Svara på mötesinbjudan
 • Arbeta med andra personers kalender
 • Överlappade kalendrar
 • Skapa en anteckning

 

Utbildningen anpassas efter era behov och önskemål
Utbildningens längd: 1 till 3 dagar

Kontakta oss för offert
Telefon: 08-4418000
Mail: Internkurs@conferator.se

Läs mer om vår
pedagogik och dokumentation>>>