PowerPoint grundkurs - anpassas för 2007, 2010 eller 2013

Lär er grunderna för att göra professionella presentationer med PowerPoint

Lär dig möjligheterna med PowerPoint

Upplever ni att det är svårt och tidskrävande att ta fram tydliga och proffsiga presentationer? Denna utbildning ger er grunderna för att snabbt ta fram presentationer i PowerPoint med fina resultat. Oavsett vilken programversion ni arbetar i finns en rad funktioner och lösningar som radikalt underlättar ditt arbete. Vi hjälper er att hitta dessa möjligheter och komma igång att använda dem.

Ni lär er behärska användbara mallar och verktyg och en rad olika funktioner som underlättar ert arbete. Ni lär er också olika sätt att göra era presentationer mer tilltalande och ni får viktiga tips om hur verktyget på bästa sätt förstärker era budskap. Utbildningen anpassas till er och era behov.

På utbildningen får ni bl a lära er

  Grunder
 • De vanligaste misstagen med PowerPoint
 • Menyer och navigeringsverktyg
 • Mallar och andra tidsbesparande verktyg
 • Olika inställningar och filformat
  Att skapa en presentation
 • Skriva, redigera, flytta, formatera och ta bort text
 • Arbetsläget disposition
 • Infoga och anpassa punktlistor
 • Infoga och ta bort bild
 • Hantera bildlayout
 • Spara, stänga och öppna presentation
 • Arbetslägen
 • Teman
 • Sortera, kopiera och flytta bilder i bildsortering
 • Skriva ut presentation och åhörarkopior
  Arbeta med objekt
 • Ritverktyg
 • Infoga, byta och formatera figur
 • Flödesscheman och kopplingar
 • Flytta, kopiera, duplicera och skriva text i objekt
  ClipArt och Bilder
 • Söka och infoga bilder från ClipArt och fil
 • Redigera bilder
 • Infoga WordArt-objekt
 • Bildbibliotek
  Diagram
 • Nytt arbetssätt 2007
 • Infoga diagram och redigera diagramdata
 • Infoga och utelämna rader och kolumner
 • Diagramverktyg och diagrammallar
  Tabeller
 • Infoga tabell och hantera tabell
 • Ändra tabellutseende
 • Rita egen tabell
  Smart Art
 • Infoga och redigera organisationsscheman, flöden m.m.
 • Formatera text, figur och struktur
  Bildspel
 • Starta och avsluta bildspel
 • Dölja bild
 • Inställningar för bildspel, bildväxling, bildövergång och animering

 

Utbildningen anpassas efter era behov och önskemål
Utbildningens längd: 1 till 3 dagar

Kontakta oss för offert
Telefon: 08-4418000
Mail: Internkurs@conferator.se

Läs mer om vår
pedagogik och dokumentation>>>