Företagsanpassa IT-utbildningen för personalgruppen

Spara pengar - vinn effekt. Redan från 6-7 deltagare!

Effektiv datoranvändare

Våra IT-utbildningar för användare tillhör de absolut bästa i Sverige. Ett skäl är våra utbildningsledare som ständigt får högsta betyg för sin kunnighet, pedagogik och anpassningsbarhet. Ett annat skäl är vårt noggranna förarbete med att koppla kursinnehållet till ert sätt att arbeta. Det ger kurser med mycket hög nyttoeffekt. Ni får inte bara en bra kurs i hela Officepaketet eller valda delar. Ni får även stöd i hur ni bäst använder era nyvunna kunskaper i ert arbete, där kunskaperna ska komma till nytta.

Tips, råd och utbildning baserat på er verklighet…

Läs mer om olika kurser vi redan levererat till nöjda kursbeställare

 • Excel grundkurs
 • Excel fortsättninggskurs
 • Excels fulla kapacitet
 • Excel för affärsansvariga
 • Excel för ekonomichefer och controllers
 • Excel för revisorer
 • Excel för tekniker och ingenjörer
 • Excel i PA-funktionen
 • Excel i produktionen
 • Office grundkurs
 • Office fortsättningskurs
 • Effektivare med datorn
 • Outlook grundkurs
 • Outlook fortsättningskurs
 • Powerpoint grundkurs
 • Powerpoint fortsättningskurs
 • Retorik och presentationsteknik med PowerPoint
 • Word grundkurs
 • Word fortsättningskurs

 

Utbildningen anpassas efter era behov och önskemål
Utbildningens längd: 1 till 3 dagar

Kontakta oss för offert
Telefon: 08-4418000
Mail: Internkurs@conferator.se

Läs mer om vår
pedagogik och dokumentation>>>