Word grundkurs - anpassas för 2007, 2010 eller 2013

Spar massor av tid, nå proffsigare resultat - Lär er grunderna i MS Words stödfunktioner och finesser

Lär dig Words smarta funktioner

Microsoft Word innehåller en rad mycket användbara finesser och funktioner som både spar tid och ger sin avändare ett fantastiskt verktyg i sitt arbete. Oavsett vilken programversion ni arbetar i finns en rad funktioner och lösningar som radikalt underlättar ert arbete. Vi hjälper er att hitta dessa möjligheter och komma igång att använda dem.

Denna grundutbildning är designad för att ge er en orientering och träning i många av de möjligheter som finns i Word. Ni lär er smarta sätt att granska, redigera och formatera texter, m m. Ni får lära er mer om att arbeta med layout, att jobba med tabeller och bilder som ger snyggare och proffsigare resultat. Dessutom ger vi er en rad andra praktiska tips och tricks för ett effektivare arbete i MS Word. Utbildningen anpassas till er och era behov.

På utbildningen får du bl a lära dig

  Grunder
 • Användargränssnittet
 • Snabbåtkomstfältet
 • Inställningar
 • Att hitta och arbeta i Word 2007, 2010 eller 2013
  Hantera dokument
 • Skapa, öppna, spara dokument
 • Att skriva text
 • Olika visningslägen
 • Växla mellan dokument
 • Filformat
  Redigera text
 • Markera, infoga, korrigera och ta bort text
 • Flytta och kopiera text
 • Ångra
 • Stavningskontroll
 • Autokorrigering, m m
  Teckenformat
 • Teckensnitt, storlekar, stil och färg
 • Färgöverstrykning
 • Återställa och kopiera teckenformat
 • Snabbformatering
  Styckeformat
 • Justera texter, indrag, radavstånd
 • Tabbar
 • Skapa punktlistor och nummerlistor
 • Gallerier med teman för enhetlig formatering
  Utskriftsformat
 • Att förhandsgranska och skriva ut
 • Ändra marginaler, stående/liggande format
 • Sidnumrering, sidhuvud, sidfot
  Bilder
 • Infoga och redigera bild från fil
 • Infoga och redigera bild från ClipArt
 • Olika bildfunktioner
  Tabeller
 • Att skapa och formatera tabeller
 • Olika tabellfunktioner

 

Utbildningen anpassas efter era behov och önskemål
Utbildningens längd: 1 till 3 dagar

Kontakta oss för offert
Telefon: 08-4418000
Mail: Internkurs@conferator.se

Läs mer om vår
pedagogik och dokumentation>>>