Excel för ekonomichefer och controllers

Excel för ekonomichefer och controllers

Lär er behärska Excel för att spara tid och pengar åt er verksamhet

Låt Excel rationalisera ert ekonomiarbete
Denna utbildning är skräddarsydd för att ni som ekonomer ska bli ännu bättre på att ta tillvara Excels fantastiska möjligheter i ert dagliga arbete, t ex

 • strukturera, jämföra och bearbeta storamängder siffror och andra data,
 • följa trender och analysera resultat samt
 • skapa lättfattliga och översiktliga rapporter och pedagogiska beslutsunderlag.
Ni får ta del av smarta metoder och effektiva tekniker ni kan använda i bl a budgetarbete, likviditetsstyrning och rapportering. Ni lär er att bygga och strukturera modeller och blir uppdaterad om formler som är oumbärliga för dig som arbetar med ekonomi. Denna utbildning är ett lyft för alla ekonomiansvariga!

På utbildningen får ni bl a lära er
 • Möjligheterna med Excel för ekonomiansvariga
 • Tips för överskådliga diagram och snyggare samt effektivare rapporter
 • Bygga modeller och strukturera information
 • Smarta funktioner – effektiva formler, logiska autofunktioner
 • Hur funktioner kan bäddas in i varandra för att lösa komplicerade problem
 • Stora datamängder – autofilter och avancerade filter
 • Pivottabeller – att sammanställa och analysera storamängder data
 • Datakonsolidering och samarbete i interna nätverk
 • Att använda makron för att automatisera uppgifter
 • Bygga formulär och mallar för att hämta data
 • Effektiva kalkyler
 • Prognos och värderingsmodeller
 • Analysera och simulera med Excel
 • Kommunikation och integration med andra system
 • Felsökning och säkerhet
 • Smarta genvägar och tricks för ekonomichefer och controllers

Utbildningen anpassas efter era behov och önskemål
Utbildningens längd: 1 till 3 dagar

Kontakta oss för offert
Telefon: 08-4418000
Mail: Internkurs@conferator.se

Läs mer om vår
pedagogik och dokumentation>>>
Ta tillvara Excels fulla kapacitet

Excels fulla kapacitet

Vill du bli verkligt effektiv i ditt arbete? Låt Excel göra jobbet!

• Smarta funktioner och formler som underlättar ditt abete 
• Låt Excel effektivisera ditt arbete med stora mängder data! 
• Skapa smarta autofunktioner med makron 
• Så får du dina rapporter snygga och effektiva 
• Funktioner för att hitta fel och säkra data 

Denna utbildning är anpassad för dig som är van att arbeta i Excel men vill bättre utnyttja Excels olika smarta funktioner.