Excel i produktionen

Låt Excel hjälpa er effektivisera produktionen!

Lär dig mer om Excels modeller för produktionsstyrning
Excels modeller för produktionsstyrning stödjer beslutsfattandet genom att underlätta integration av olika aktiviteter i produktionen. Utbildningen visar bl a på hur ni effektivt använder spreadsheets och andra stöd för era beslut eller olika sätt att underlätta datainsamlingen från andra delar av organisationen genom bl a makro-funktioner. Vi går igenom hur Excel t ex kan underlätta ett effektivt arbete med flödesstyrning och produktionsplanering. Dessutom går vi igenom olika kalkylmetoder som underlättar för er att nå en kostnadseffektiv produktion.

På utbildningen får ni bl a lära er
  • Spreadsheets och andra stöd för dina beslut
  • Effektiv datainsamling genom makro-funktioner
  • Excel och flödesstyrning och produktionsplanering
  • Kalkylmodeller för kostnadseffektiv produktion
  • Andra funktioner som underlättar ditt arbete i produktionen

Utbildningen anpassas efter era behov och önskemål
Utbildningens längd: 1 till 3 dagar

Kontakta oss för offert
Telefon: 08-4418000
Mail: Internkurs@conferator.se

Läs mer om vår
pedagogik och dokumentation>>>
Bli bättre på att förklara och påverka dina resultat

Praktisk ekonomi för ingenjörer och tekniker

Bli bättre på att förklara och påverka ditt faktiska resultat

• Utnyttja ekonomiska rapporter som styrverktyg och beslutsunderlag 
• Metoder för kostnadskontroll 
• Korrekt lönsamhetsberäkning 
• Ekonomiska nyckeltal för bättre styrning 
• Se helheten i affärer och företag 

Utbildningen behandlar ekonomi och verksamhetsstyrning med utgångspunkt från dig som är ingenjör eller tekniker.