Grundläggande projektledning

Mycket på gång? Skaffa er struktur. Bli effektivare. Använd era resurser rätt och nå bättre resultat – I TID!

Lär dig effektiv projektledning
Med givna resurser och på utsatt tid ska ett uttalat resultat presteras. Känns det igen? Projekt möter vi dagligen, privat och i arbetslivet, i stort och smått. Men hur ska man tänka och arbeta för att ta ansvar för projekt på ett professionell och rationellt sätt? Kunskaper i viktiga strukturer, tekniker och verktyg ger er både kontroll och ökar er effektivitet. Det blir tydligt hur ni ska nå målen, erhålla bättre resultat och spara tid och pengar.

Utbildningen utgår från grunderna och internationella standarder för effektiva projekt. Vi går igenom de viktigaste kritiska faktorerna för att lyckas med stora eller små projekt. Vi behandlar effektiva projektstrukturer och hur de fungerar samt samspelet mellan projektledarrollen och projektgruppens olika roller i ett projekts olika faser. Vi övar även på att planera och styra för att möta olika vanliga risker och problem i samband med projekt. Från planering till mål arbetar vi oss igenom ett projekt för att ge dig insikter och träning i grunderna för effektiv projektledning.

På utbildningen får ni bl a lära er
 • Vitala kriterier för effektiva projekt
 • Projektorganisation och olika roller
 • Effektiv projektstruktur
 • Planering – tid, resurser, genomförande och uppföljning
 • Mål och målstyrning
 • Riskanalys och riskhantering
 • Valet av projektdeltagare
 • Grundläggande om ledarskap
 • Leda, styra och delegera projekt
 • Ta fram och arbeta med tydliga målsättningar
 • Att säkra varje steg i projektet
 • Att leda projekt i praktiken – steg för steg

Utbildningen anpassas efter era behov och önskemål
Utbildningens längd: 1 till 3 dagar

Kontakta oss för offert
Telefon: 08-4418000
Mail: Internkurs@conferator.se

Läs mer om vår
pedagogik och dokumentation>>>
Minska stressen - skaffa effektiva arbetsvanor

Personlig effektivitet

Så hanterar du dina tidstjuvar

• De 20 värsta tidstjuvarna - och vad du gör åt dem
• 6 konkreta steg för en effektivare arbetsplats
• Smartare planering och prioritering
• 80/20-regeln, Gör det nu och andra tumregler
• Din handlingsplan för effektivare arbetsvanor 

Frigör tid till det som är viktigare. Kursen visar på en mängd beprövade sätt som alla var och en kan göra dig mycket effektivare. Du får lära dig olika angreppsätt för att på allvar strukturera upp din vardag, få kontroll över din tid och prioritera smartare.