Situationsanpassat ledarskap

Situationsanpassat ledarskap

Situationsanpassat Ledarskap® handlar om att förstå vad medarbetaren behöver från dig som chef vid varje tillfälle

Anpassa ditt ledarskap efter situation
Vi ställs hela tiden inför nya utmaningar. Aktivt val av olika ledarstilar, beroende på vilken situation som råder, stärker medarbetarna och resultaten. Även erfarna medarbetare hamnar ständigt i nya situationer som kräver såväl nya kunskaper som erfarenheter. Val av ledarskap är här avgörande för hur snabbt och väl dina medarbetare kan hantera nya utmaningar och växa i sin roll. Mycket lönsamma enheter är de som har chefer som är skickliga i Situationsanpassat ledarskap.

På utbildningen får ni bl a lära er
  • Möt medarbetarnas behov på rätt sätt och vid rätt tillfälle
  • Så förändras behovet av stöd och ditt sätt att leda då nya utmaningar dyker upp
  • Metoder för stöd- och kompetensbedömning
  • Hur man leder andra på ett effektivt och flexibelt sätt
  • Fyra olika ledarskapsstilar, den instruerande, handledande, coachande och delegerande
  • Anpassning som ger utveckling
  • Lärkontakt
  • Bedömningsgrunder för hur leda varje individ på effektivast möjliga sätt
  • Tekniker och praktiska övningar kring de fyra ledarstilarna
  • Anpassa ditt sätt att kommunicera

Utbildningen anpassas efter era behov och önskemål
Utbildningens längd: 1 till 3 dagar

Kontakta oss för offert
Telefon: 08-4418000
Mail: Internkurs@conferator.se

Läs mer om vår
pedagogik och dokumentation>>>
Förändringsledarskap

Att leda i förändring

Lär dig ett handfast ledarskap som tar er genom osäkerheter

• Så behåller i effektiviteten trotts osäkerheter
• Det goda ledarskapet
• Ledarskapets viktigaste prioriteringar
• Strategier för att "bromsa och gasa"
• Vinnande kommunikation 

Med dagens tuffa affärsklimat hamnar du som chef lätt i situationer som kräver förändring. Ofta kan det leda till osäkerhet och oro något som påverkar er effektivitet negativt. På kursen lär du dig hur du parerar de negativa effekterna och stärker sammanhållningen i förändringstider.