Tydligt ledarskap

Framgångsrika ledare får andra att se samma mål - och brinna för att nå målen

Öka din lyskraft som ledare
Utbildningen utgår från ert företag och har målättningen att bidra med ett starkt, tydligt och effektivt ledarskap. Ni får träning och kunskaper i de element som karaktäriserar de riktigt framgångsrika ledarna: Deras beteenden för att nå sant engagemang, enorm drivkraft och fantastiska resultat i alla delar av organisationen.

Det handlar om kommunikation, förmågan att synliggöra och sprida den inre övertygelsen till andra, att delegera handlingskraft vid rätt tillfälle och under rätt förutsättningar. Det handlar om att även kommunicera och styra med mjuka värden för att stärka moralen, sammanhållningen och viljan att driva mot gemensamma mål.

En stark ledare känner sig själv väl, kan omvandla sin egen drivkraft till en utstrålning som andra följer – den framgångsrike ledaren vågar och kan leda med både hjärna och hjärta.

På utbildningen får ni bl a lära er
 • Vad karaktäriserar starka tydliga ledare?
 • Transformellt ledarskap
 • Ledarens agenda för framgångsrik kommunikation
 • Tydlig värdegrund? Så stärker du lojaliteten
 • Du som förebild – sätt att föregå med gott exempel
 • Sätt att arbeta med visioner och mål så att det stärker sammanhållning och drivkraft
 • Vikten av att kommunicera mjuka värden
 • Mer om dialog och meningsskapande
 • Att ange organisationens riktning och samtidigt utmana för framtiden
 • Att tillvarata medarbetarnas engagemang och kompetens samt vilja att lära sig nya saker
 • Delegera handlingskraft – så får du anställda att själva agera, tänka och handla
 • Vinsten av att inspirera till att ifrågasätta ”sanningar”
 • Vad karaktäriserar ledare i lärande organisationer?

Utbildningen anpassas efter era behov och önskemål
Utbildningens längd: 1 till 3 dagar

Kontakta oss för offert
Telefon: 08-4418000
Mail: Internkurs@conferator.se

Läs mer om vår
pedagogik och dokumentation>>>
Från tanke till handling

Tankens kraft - om mål och motivation

Lär dig av toppidrottare - förbättra din mentala styrka och dina resultat

• Lär du dig se nya möjligheter, inte hinder - konsten att tänka rätt
• Från tanke till handling och prestation 
• Metoder som hjälper dig vara bäst när det gäller 
• Om mål och motivation 
• Så sätter du mål som utvecklar, inte hämmar