Excel för affärsansvariga

Excel för affärsansvariga

Lär er hur ni anpassar Excel till stöd för bättre affärer!

Låt Excel stärka dina affärer


Kursen lär ut olika smarta funktioner och tillvägagångssätt i Excel som kraftigt underlättar arbetet som affärsansvarig. Vi tar bl a upp hur Excel stödjer beräkningar och analyser i affärs-, marknads- eller resultatplanering. Vi bygger upp smarta riskanalyser och genomför scenarioövningar. Dessutom går vi igenom olika sätt att kvalitetssäkra och kontrollera fakta genom Excel samt olika sätt att koppla ihop delområden med varandra för att bättre kunna bedöma verksamheten som helhet.

På utbildningen får ni bl a lära er
  • Aktiv och effektiv affärs- och marknadsplanering genom Excel
  • Resultatplanering - använd autofunktioner, scenarioanalys, m m
  • Smart budgetering - genom Excel
  • Företagsekonomiska analyser och nyckeltal
  • Smarta sätt att jobba med kredittider, räntabilitet, m m
  • Tredimensionell kalkylering - en hjälp för bättre affärer
  • Makron - utnyttja Excels autofunktioner för att hålla reda på all data

Utbildningen anpassas efter era behov och önskemål
Utbildningens längd: 1 till 3 dagar

Kontakta oss för offert
Telefon: 08-4418000
Mail: Internkurs@conferator.se

Läs mer om vår
pedagogik och dokumentation>>>
Arbete i Office

Effektivare med datorn

Spara timmar - varje dag!

• Word – smarta funktioner för snygga dokument på kort tid - varje gång! 
• Excel – lär dig smarta funktioner där Excel gör jobbet åt dig! 
• Outlook – ta kontroll över din e-post, kalender och dagliga effektivitet 
• Power Point – Lär dig hur du gör proffsiga presentationer 
• Adobe Acrobat – skapa, skydda och dela pdf-dokument som alla kan läsa och lita på 
 

Ta tillvara Excels fulla kapacitet

Excels fulla kapacitet

Vill du bli verkligt effektiv i ditt arbete? Låt Excel göra jobbet!

• Smarta funktioner och formler som underlättar ditt abete 
• Låt Excel effektivisera ditt arbete med stora mängder data! 
• Skapa smarta autofunktioner med makron 
• Så får du dina rapporter snygga och effektiva 
• Funktioner för att hitta fel och säkra data 

Denna utbildning är anpassad för dig som är van att arbeta i Excel men vill bättre utnyttja Excels olika smarta funktioner.