Word fortsättningskurs - anpassas för 2007, 2010 eller 2013

Utnyttja MS Words fulla potential – lär er proffsens olika smarta lösningar och spar tid

Lär dig använda Word professionellt

Oavsett vilken programversion ni arbetar i ger utbildningen ger er mer avancerade tillämpningar av Microsoft Words användbara finesser och funktioner. Vi hjälper er att hitta fler möjligheter och hur ni använder dem på ett professionellt sätt.

Vi fördjupar oss i smarta funktioner för tabeller, register, innehållsförteckningar, m m. Ni lär er anpassa Word för dina egna ändamål och för ett mer eller mindre automatiserat arbete. Ni lär er mer om hur ni använder Word kopplat till andra system, såsom Excel eller Outlook. Utbildningen är utmärkt för er som arbetar mycket i Word och vill använda programmets smarta funktioner fullt ut.

På utbildningen får ni bl a lära er

  Word – inställningar
 • Användargränssnittet
 • Ändra Words grundinställningar
 • Skapa egna verktygsfält
 • Tangentbordskommandon
  Autotexter, makron och funktioner
 • Att arbeta med autotexter och makron
 • Lär dig arbeta effektivt med Words viktigaste funktioner
  Tabeller, m m
 • Tabeller, spalter och listor
 • Avancerade tabellfunktioner
 • Sortera i tabeller, redigera i spalter
  Formatmallar och dokumentmallar
 • Skapa egna, ändra befintliga formatmallar
 • Tips när du använder formatmallar
 • Formulär, fill-in-fält, Content Controls
  Skapa proffsiga dokument på kortare tid
 • Skapa proffsigare dokument på kortare tid
 • Skapa och skriva ut snygga dokument
  Att utnyttja Words fulla kraft – Stora dokument, massutskick och samarbete
 • Att förenkla och effektivisera stora dokument med formatmallar, innehållsförteckning, noter, m m
 • Att automatisera stora utskick av mail, brev och etiketter
 • Effektivt samarbete med andra i Word
 • Felsökning och snabba åtgärder
  Versionshantering
 • Jämföra dokument, sammanfoga dokument
 • Document Information Panel
  Datorsäkerhet med Word
 • Digitala signaturer och rättighetsbaserad kontroll
  Länka till andra program
  Grafik
 • Lägga in och redigera bilder
 • Använda ritverktygen eller SmartArt Diagrams

Andra tips och trixs om avancerade funktioner i Word

 

Utbildningen anpassas efter era behov och önskemål
Utbildningens längd: 1 till 3 dagar

Kontakta oss för offert
Telefon: 08-4418000
Mail: Internkurs@conferator.se

Läs mer om vår
pedagogik och dokumentation>>>