Retorik för ekonomer i fastighetsbranschen

Retorik för ekonomer i fastighetsbranschen

Lär er presentera komplicerad fastighetsekonomi så att alla förstår och tar till sig era budskap

Få alla att ta till sig komplicerad fastighetsekonomi

Denna uppskattade utbildning ger ekonomer i fastighetsbranschen de kunskaper de behöver för att effektivt nå ut med sina budskap till olika intressentgrupper, såsom politiker, kunder eller verksamhetsansvariga. Ni lär er att avgränsa och förklara komplex ekonomiinformation på ett målgruppsanpassat sätt. Vi går även igenom olika samtalstekniker och retoriska knep som underlättar för dig i dialogen med icke-ekonomer.På utbildningen får ni bl a lära er
  • Så hjälper retoriken dig som ekonom
  • Presentera ekonomiska strategiska samband på ett lättfattligt sätt
  • Fastighetsinvestering, risk, avkastning… – framgångsrik retorik i förvaltningskultur
  • Metoder för att förenkla utan att förvanska ekonomisk information
  • Praktiska sätt att förtydliga och förstärka dina budskap
  • Sätt att få siffror att ”bli levande” för olika målgrupper
  • Mer om att använda liknelser, bildspråk och andra retoriska knep
  • Presentationstekniker som skapar intresse och engagerar
  • Samtalstekniker och retorik som underlättar i relationen till olika intressenter


Utbildningen anpassas efter era behov och önskemål
Utbildningens längd: 1 till 3 dagar

Skapa en dialog i er verksamhet som ger verkligt bra resultat!

Vill du stärka era resultat genom bättre förståelse för ekonomi hos alla anvariga? Se även vår uppskattade utbildning Ekonomi för icke-ekonomer för verksamhetsansvariga. Beställ båda utbildningarna och nå ett mycket bättre samarbete kring ekonomi- och verksamhetsstyrning!Kontakta oss för offert
Telefon: 08-4418000
Mail: Internkurs@conferator.se

Läs mer om vår
pedagogik och dokumentation>>>