Retorik för ekonomer i offentlig sektor

Retorik för ekonomer i offentlig verksamhet

Vill du att ekonomiavdelningens budskap bättre når ut till politiska beslutsfattare och verksamhetsansvariga?

Gör ekonomiinformation tydlig för verksamhetsansvariga

Denna uppskattade utbildning ger dig som ekonom och dina medarbetare de kunskaper du behöver för att effektivt nå ut med dina budskap till verksamheten och politiker. Vi går igenom och övar på presentationer till olika målgrupper och med olika ekonomiska budskap. Ni lär er att avgränsa och förklara komplex ekonomiinformation anpassat för såväl politiska beslutsfattare som verksamhetsansvariga – så att budskapet når fram och engagerar. Vi går även igenom olika samtalstekniker och retoriska knep som underlättar för dig i dialogen med icke-ekonomer.På utbildningen får ni bl a lära er
  • Så hjälper retoriken dig som ekonom
  • Skillnader och likheter i presentation till politiker och verksamhetsansvariga
  • Metoder för att förenkla utan att förvanska ekonomisk information
  • Praktiska sätt att förtydliga och förstärka dina budskap
  • Sätt att få siffror att ”bli levande” för olika målgrupper
  • Mer om att använda liknelser, bildspråk och andra retoriska knep
  • Presentationstekniker som skapar intresse och engagerar
  • Framgångsrik kommunikation och retorik i verksamhetslinjen - samtalstekniker
  • Dialog kring kostnads- och värdeekonomi


Utbildningen anpassas efter era behov och önskemål
Utbildningens längd: 1 till 3 dagar

Skapa en dialog i er verksamhet som ger verkligt bra resultat!

Vill du stärka era resultat genom bättre förståelse för ekonomi hos alla anvariga? Se även vår uppskattade utbildning Ekonomi för icke-ekonomer för verksamhetsansvariga. Beställ båda utbildningarna och nå ett mycket bättre samarbete kring ekonomi- och verksamhetsstyrning!Kontakta oss för offert
Telefon: 08-4418000
Mail: Internkurs@conferator.se

Läs mer om vår
pedagogik och dokumentation>>>