Svåra samtal

Svåra samtal

Stärk er verksamhet - Bli skicklig i att bemästra svåra samtal

Stärk dig som ledare - bemästra svåra samtal

Framgångsrika verksamheter uppmuntrar till egna initiativ och samarbete. Samtidigt är cheferna duktiga på att direkt ta tag i besvärliga situationer. Denna utbildning ger er kunskaperna och färdigheterna för att våga hålla konstruktiva och förlösande svåra samtal som leder till positiva resultat. Vi går igenom olika typer av svåra samtal, bakgrunden till dessa och metoder för att skapa ett bra samtalsklimat oavsett hur laddad stämningen ursprungligen är.

Konfliker och meningsskiljaktligheter finns på alla arbetsplatser. Rätt hanterat leder detta till något positivt. Förtroendet för dig som ledare ökar markant i takt med att du utvecklar din skicklighet i att bemästra svåra samtal. Utbildningen anpassas till hur det ser ut hos er och era mål för att nå en effektiv utbildning som stärker såväl chefslinjen som er kultur.På utbildningen får ni bl a lära er
 • Vad gör svåra samtal så svåra? – Olika typer av svåra samtal
 • Tumregler och tips inför ett svårt samtal
 • Samtalets innehåll och samtalsprocessen
 • Sätt att lugna ner och etablera ett gott samtalsklimat
 • Att säga ifrån och sätta gränser
 • Tekniker för att hantera starka känslor och behålla lugnet
 • Att konfrontera – checklista
 • Så ger du konstruktiv kritik i en laddad situation
 • Att lyssna och ge konstruktiv feedback
 • Att involvera den andre i lösningen
 • Vad besvärliga beteenden beror på och hur du hanterar dem
 • Härskartekniker – så bryter du ett härskarmönster


Utbildningen anpassas efter era behov och önskemål
Utbildningens längd: 1 till 3 dagar

Kontakta oss för offert
Telefon: 08-4418000
Mail: Internkurs@conferator.se

Läs mer om vår
pedagogik och dokumentation>>>