Försäljning för icke-säljare

Så gör ni försäljning till en naturlig och inspirerande del av allas arbete

Gör försäljning till naturlig del av ditt arbete
I alla kontakter med kunder finns möjlighet till försäljning. Kunden har aktivt valt er tjänst eller produkt. Dessutom söker alla kunder bekräftelse om att det var ett bra köp. Därför finns ett genuint intresse för de mervärden ni kan erbjuda. Kunden känner inte till alla möjligheter eller fördelar och en nöjd kund som ser ytterligare möjligheter vill gärna köpa mer. Och alla kan hjälpa kunden till rätt köpbeslut…

Denna utbildning lär alla att agera på ett säljande sätt – och bli bekväm i det – fast yrkestiteln inte är säljare. Oavsett yrkesroll lär vi er att föra en mervärdesdialog med kunden, synliggöra behov och agera på köpsignaler. Vi utmanar negativa attityder till försäljning och träna på att agera på ett för positivt och förtroendeingivande sätt. Dessutom får ni många praktiska tips och konkreta verktyg som hjälper er göra försäljning till en naturlig del av ert arbete.

På utbildningen får ni bl a lära ni
  • Försäljningens grunder och hur du använder dem i din roll
  • Hur du kan göra försäljning som en naturlig del i ditt dagliga arbete
  • Att använda dina fördelar i din yrkesroll jämfört med en professionell säljare
  • Utveckla dina speciella styrkor i försäljning såsom icke-säljare
  • Så skapar du förtroende i en säljsituation
  • Se värdet av dina råd ur kundens perspektiv
  • Så hjälper du kunden till ett ännu bättre köp
  • Bra sätt att skapa motivation hos dig själv och kunden
  • Så växlar du från service till försäljning på ett naturligt sätt
  • Att lyckas med försäljning i din yrkesroll - steg för steg

Utbildningen anpassas efter era behov och önskemål
Utbildningens längd: 1 till 3 dagar

Kontakta oss för offert
Telefon: 08-4418000
Mail: Internkurs@conferator.se

Läs mer om vår
pedagogik och dokumentation>>>
Positiv påverkan

Kundservice och retorik

Nå nöjda kunder - varje gång...

• Konsten att uttrycka dig enkelt - vägvinnande kommunikation 
• Retoriska knep för att lugna upprörda kunder 
• Retorikens roll för att skapa mervärden 
• Att skapa rätt känslor i mötet med kund 
• Merförsäljning och retorik 

För att nå riktigt bra resultat i din kundservice krävs professionell kommunikation och retorik. Ditt bemötande är avgörande!