Försäljning för konsulter

Nå merförsäljning och stärkta affärsrelationer i konsultrollen

Lyckas i din försäljning som konsult
Konsultrollen innebär mycket kundkontakt med helt eller delvis ansvar för att sälja in sina egna tjänster. Naturligtvis är målet att ha så mycket debiterbar tid som möjligt - och att få bra betalt. För att klara det behöver varje konsult vara effektiv i sin försäljning. Det gäller såväl nykundsförsäljning som att följa upp befintliga kunder på ett framgångsrikt sätt. Denna utbildning är anpassad efter konsultrollens speciella förutsättningar och ger er de kunskaper och den träning ni behöver för att genomföra professionellt försäljningsarbete i konsultrollen.

På utbildningen får ni bl a lära er
  • Planering – effektiv balans mellan uppdrag och försäljning Olika förberedelser som ger resultat
  • Bearbetning av kundinformation som skapar mervärden
  • Kundpsykologi - Skapa förtroende direkt
  • Att sälja immateriella mervärden
  • Frågetekniker som engagerar kunden och maximerar kundvärdet
  • Bemästra positiv påverkan
  • Konsten att argumentera så det leder till avslut
  • Avslutstekniker och prisförhandling – hjälp kunden till köp ¨
  • Om konsten att hålla affären levande, få den att utvecklas och leva vidare

Utbildningen anpassas efter era behov och önskemål
Utbildningens längd: 1 till 3 dagar

Kontakta oss för offert
Telefon: 08-4418000
Mail: Internkurs@conferator.se

Läs mer om vår
pedagogik och dokumentation>>>
Minska stressen - skaffa effektiva arbetsvanor

Att leda utan att vara chef

Få andra att lyssna och följa dina råd

• Vad gör ledaren som inte andra gör?
• Din självbild och andras syn på dig
• Att säkerställa ett tydligt och starkt mandat
• Konsten att förvärva förtroende
• Kommunikation som gör dig till en ledare 

Även om du inte är chef krävs ofta att du kan få med dig andra i beslut och viktiga arbetsuppgifter för att nå era mål. Du kanske är konsult, controller eller har någon annan viktig roll där din förmåga att nå fram med dina budskap är avgörande. Kursen ger dig de verktyg du behöver i rollen som specialist.