Excel för ekonomichefer och controllers

Excel för ekonomichefer och controllers

Lär dig behärska Excel för att spara tid och pengar åt din verksamhet

 • Så bygger du kraftfulla ekonomimodeller - steg för steg
 • Formler och funktioner oumbärliga för ekonomichefer och controllers
 • Lär dig skapa proffsiga och pedagogiska rapporter

Vill du snabbt dra bättre nytta av Excels möjligheter?

Denna kurs är skräddarsydd för att du som ekonomichef och controller ska bli ännu bättre på att ta tillvara Excels fantastiska möjligheter i ditt dagliga arbete, tex

 • strukturera, jämföra och bearbeta stora mängder siffror och andra data
 • följa trender och analysera resultat
 • skapa lättfattliga och översiktliga rapporter och pedagogiska beslutsunderlag.

Under två kursdagar sätter vi fokus på smarta metoder och effektiva tekniker du kan använda i bl a budgetarbete, likviditetsstyrning och rapportering. Du lär dig att bygga och strukturera modeller och blir uppdaterad om formler som är oumbärliga för dig som arbetar med ekonomi.
Dessutom kommer du att se praktiska exempel på hur Excel kan användas optimalt i en mängd olika situationer.

Kursen är mycket praktiskt upplagd för att du ska få ut maximalt av dina två dagar. Du kommer att få många konkreta tips som du garanterat kommer att få stor nytta av i vardagen!

Välkommen !


Bill Larsten, Senior Partner

Kursfakta

Antal dagar: 2
Tider: 09.00-16.45
Registrering med kaffe från 08.30
Kursprogram >

Pris

10.980 kr 
8.235 kr med grupprabatt
7.330 kr med personlig rabatt
Alla priser exkl moms
Rabatter och erbjudanden  >

Ingår i pris

Luncher och förfriskningar
Dokumentation
Diplom
Pris och villkor  >

Aktuella orter och datum

Excel 2016-2013-2010
Välj Excel-version vid bokning.

Stockholm
25-26 sep 2019
Aktiviteten Sth  >
20-21 nov 2019
Aktiviteten Sth  >


Göteborg
13-14 nov 2019
Aktiviteten Gbg  >

Malmö 
Kontakta oss så berättar vi mer!
Kontakt >

BOKA KURS

Ta hem kursen till dig!

Många väljer att hålla denna uppskattade kurs internt.
Läs mer >

 


Kursprogram i korthet

Dag 1

 • Nyheter och möjligheter med Excel
 • Rapportera och presentera
 • Kalkylmodeller och strukturera information
 • Smarta funktioner
 • Arbeta med stora datamängder
 • Praktiskt analysarbete
 • Konsolidera data

Dag 2

 • Makron och VBA
 • Beslutsstöd
 • Analysera och simulera
 • Kommunikation med andra system
 • Excel och internet
 • Felsökning och säkerhet
 • 10 konkreta tips för ekonomichefer och controllers

LÄS HELA PROGRAMMET >

För vem?

Kursen riktar sig till dig som på något sätt arbetar med ekonomistyrning eller sammanställer ekonomiska data.Du kan arbeta som t ex ekonomiansvarig, ekonomichef, controller, redovisningschef, budgetchef, kreditchef, kamrer, ekonomiassistent eller ekonomisekreterare...

Kursmål

 Efter aktivt deltagande i kursen ska du kunna

 • Strukturera din information i en kalkyl
 • Bygga komplexa ekonomiska modeller
 • Hantera smarta formler och funktioner
 • Sammanställa och analysera stora datamängder
 • Skapa snygga och pedagogiska rapporter och diagram
 • Skapa enkla makron
 • Bygga pivottabeller
 • Spara tid genom att använda smarta tips och genvägar

Utbildare Anders Isaksson


Anders är universitetslektor och filosofie doktor i företagsekonomi vid Chalmers i Göteborg. Han har hållit ett stort antal kurser på olika nivåer i Excel för ekonomer med fokus på maximal praktisk nytta för deltagarna.

Förutom gedigen pedagogisk erfarenhet har han skrivit flera läroböcker, bl a ”Excelboken” och ”Excel för företags ekonomer – för professionell hantering av företagets ekonomiska och administrativa arbetsuppgifter” och ett 30-tal andra publikationer. Han har dessutom arbetat under flera år som ämnessakkunnig på näringsdepartementet.

 • Excel ger bra grund att bygga struktur utifrån och det är bra att dela kunskap med flera. Det tycker jag att Conferator bidrar med på bästa sätt!

  Nina HolmbergRedovisningchef, Intertek Semko

5 skäl att välja denna kurs

1. Skräddarsydd för ekonomer och verkställande direktörer. Allt innehåll är relevant. Kursmomenten är utvalda utifrån ekonomers arbetssituation, inte Excel-programmets uppbyggnad. Varje moment hjälper dig som ekonom att utföra definierade arbetsuppgifter.
2. Relevanta exempel. I denna kurs möter du inga kalkyler med äpplen och päron, utan alla exempel är meningsfulla, tagna ur ekonomens verklighet.
3. Senior utbildare som kan Excel OCH ekonomi. Anders Isaksson är inte bara passionerad för Excel, han är också ekonomie doktor. Anders förstår din situation och begreppen du rör dig med. Hans betyg pendlar mellan 4,8 och 5,0 (på en skala 1–5).
4. Mängder av tidsbesparande tips och genvägar. Anders delar med sig av sina bästa tips. Guldkorn han samlat in under 15 års undervisning. Guldkorn som är svåra att hitta någon annanstans. Guldkorn som kommer spara dig timmar av arbete vecka efter vecka, år efter år.
5. Mallar och formler färdiga att använda. Många exempel kan du direkt använda i din verksamhet. Bara att kopiera.

Ta hem kursen!

Många väljer att hålla denna uppskattade kurs internt för ett större antal  medarbetare, vilket gör investeringen extra kostnadseffektiv. 

 • 100% relevant innehåll.
 • Enkelt och effektivt.
 • Professionellt stöd FÖRE - UNDER - EFTER.
 • Lönsamt redan vid 5 till 6 deltagare.  

TA HEM KURSEN >

Hämta kursprogram som pdf

50 bästa kortkommandona i Word, Excel & Outlook

Vill du verkligen spara tid?

Gör som många andra, läs vårt nyhetsbrev med de bästa tipsen i Word, Excel, Outlook och Powerpoint - helt utan kostnad! Du får “50 bästa kortkommandona” som pdf direkt.

50 BÄSTA KORTKOMMANDONA >


KURSPROGRAM DAG 1

08.30 Registrering och kaffe
09.00 Kursstart

MÖJLIGHETERNA MED EXCEL

Så kan Excel bidra till effektiv verksamhet i företaget!

 • Introduktion av kalkylmodeller till nytta för ekonomichefer och controllers: budgetering, likviditetsstyrning, investeringsbedömning och finansiella analyser
 • Exempel på struktur för andra kalkylmodeller
 • Smarta genvägar och tricks

Anpassa Excel till dina behov

 • Så här skaffar du dig kontroll över Excel
 • Hur du kan anpassa Excel för att optimera ditt dagliga arbete

RAPPORTERA OCH PRESENTERA

Gör snyggare och effektivare presentationer

 • Formatera för ekonomiska rapporter

Skapa olika typer av diagram för olika situationer

 • Tips för att göra enkla och överskådliga diagram
 • Exempel på ekonomiska diagram
 • Kombinationsdiagram och andra specialanpassade diagram

ATT BYGGA MODELLER OCH STRUKTURERA INFORMATION

Grunderna i hur du bygger en kraftfull modell i Excel – steg för steg

 • Budgetering med Excel
 • Länkar mellan kalkylblad och arbetsböcker
 • Skydda modeller och formler så att de inte förstörs av misstag
 • Arbeta med dispositioner

SMARTA FUNKTIONER I EXCEL

Hur funktioner kan användas för att effektivisera ditt arbete

 • Effektiva formler med absoluta och relativa referenser
 • Logiska funktioner, t.ex. OM
 • Funktioner som hämtar data effektivt, t.ex. LETARAD, INDEX
 • Textfunktioner, t.ex. SAMMANFOGA, VÄNSTER
 • Informationsfunktioner, t.ex. ÄRFEL, SAKNAS
 • Funktioner för att beräkna datum, t.ex. ARBETSDAGAR
 • Slumptalsfunktioner, t.ex. SLUMP.MELLAN
 • Hur funktioner kan bäddas in i varandra för att lösa komplicerade problem
 • Utöka möjligheterna med tilläggsmakron för ekonomisk och dataanalys

ATT ARBETA MED STORA DATAMÄNGDER

Effektiv hantering av databaser och listor – så jämför och bearbetar du stora mängder data

 • Gruppera, sortera och sammanfatta dina data
 • Autofilter och avancerade filter
 • Göra beräkningar med olika databasfunktioner
 • Använda funktioner för att hitta och hämta data

PRAKTISKT ANALYSARBETE FÖR BÄTTRE BESLUTSFATTANDE

Pivottabeller – att sammanställa och analysera stora mängder data

 • Strukturera och sammanställa data i pivottabeller och pivotdiagram
 • Analysera data från externa datakällor i pivottabeller
 • Formatera och gruppera data i pivottabeller
 • Beräknande fält i pivottabeller

KONSOLIDERA DATA

Hur du konsoliderar data från olika avdelningar eller användare

 • Samarbeta genom att dela data i företagets nätverk, intranät eller Internet
 • Sammanställa data i flera blad med hjälp av länkar
 • Skapa datakonsolideringstabeller
 • Summera data med hjälp av 3D-referenser

KURSPROGRAM DAG 2

08.30 Samling och kaffe
09.00 Kursstart

MAKRON OCH VBA

Använda makron för att automatisera enkla och komplicerade uppgifter

 • Hur du använder och kombinerar olika redskap för att spara tid och öka användarvänligheten
 • Spela in makron
 • Formulär och makron i kombination
 • Skapa egna verktygsfält och kortkommandon för att göra makron tillgängliga
 • Att skapa och använda skräddarsydda funktioner, knappar, kommandon och dialogboxar

Så fungerar VBA, Visual Basic for Applications

 • Redigera ditt makro i Visual Basic-editorn
 • Hur man skriver ett enkelt program i VBA

Bygga formulär och mallar för att hämta data

 • Använda formulärverktyg och kontroller
 • Skapa mallar i Excel
 • Använda funktioner som underlättar arbetet i formulär

BESLUTSSTÖD FÖR INVESTERINGS- OCH PRISSÄTTNINGSBESLUT

Så bygger du effektiva kalkyler för investeringar och produkter

 • Beräkna och skapa tydliga kalkyler för produkter och investeringar
 • Finansiella funktioner, t.ex. NUVÄRDE, IR

Prognos och värderingsmodeller

 • Att bygga proforma- och värderingsmodeller i Excel
 • Analysera trender och scenarios

ANALYSERA OCH SIMULERA MED EXCEL

Så kan du simulera komplexa händelser och göra break even- och känslighetsanalyser

 • Använda målsökning för att studera samband mellan indata och resultat
 • Analysera komplicerade problem med problemlösaren

KOMMUNIKATION MED ANDRA SYSTEM

Hur du exporterar data och integrerar och behandlar data från andra system

 • Hämta information genom att ställa frågor till externa databaser
 • Bearbeta och behandla data från andra källor
 • Textimport och funktioner som underlättar importen

Så integrerar du Excel med Access, PowerPoint och Word

 • Att skapa kraftfulla integrationer med andra Office-program
 • Skapa länkar mellan Excel och Word
 • Justera Exceldiagram i PowerPoint

EXCEL OCH INTERNET

Hur man kan hämta och publicera data

 • Skapa hyperlänkar i Excel
 • Spara Excel-data som en web-sida
 • Hämta data från Internet till Excel med automatiska datafrågor

FELSÖKNING OCH SÄKERHET

Att hitta fel och säkra data

 • Hur hitta fel i en komplicerad kalkylmodell?
 • Använda verktyg för att säkerställa in- och utdata
 • Dataverifiering och granskningsverktyget

AVSLUTANDE TIPS OCH TRICKS FÖR EKONOMICHEFER OCH CONTROLLERS

10 tips för att förenkla arbetet med Excel

 • Smarta genvägar och tricks för ekonomichefer och controllers
 • Kortkommandon som sparar tid
 • Vanliga fällor och fel i ekonomiska modeller
 • Hur går du vidare – hjälpfunktioner, litteraturtips och webresurser