Kommunikation

Kommunikation

Lär dig beröra, nå fram och skapa resultat

Du känner säkert till personer i din omgivning med stor genomslagskraft för sin person och sina idéer. Personer som kan skapa engagemang och driv i vardagen eller trygghet och samförstånd i krissituationer. Hemligheten ligger i sättet att kommunicera.

Hörnstenar för att lyckas

Retorik och presentationsteknik utgör två viktiga hörnstenar för att få andra att verkligen lyssna, förstå och ta till sig vad du vill säga. Retoriken är själva grunden för positiv påverkan genom dess gyllene regler för hur du kommunicerar på ett övertygande och trovärdigt sätt – från kroppsspråk till ordval. Nå ut med ditt budskap

Karismatiska och engagerande personer och presentatörer har gemensamt att de – efter mycket träning - utvecklat sin retorik för att nå ut med sina budskap. Helt enkelt en kommunikation som berör, når fram och ger resultat!

Våra utbildningar inom Kommunikation omfattar en stor del träning för att du ska få möjlighet att befästa dina nyvunna kunskaper i ditt dagliga agerande. Välj kurs här

Här finner du några av våra kurser inom kommunikation:
Argumentationsteknik för kvinnor >

Argumentationsteknik för kvinnor

Stärk din position och dina fakta med argument som håller

 • Utveckla affärsmässigt självförtroende
 • Bli aldrig svarslös – så lägger du upp en vinnande argumentation
 • Hitta dina gratisdiamanter, dvs din styrka vid argumentation
 • 6 sätt att argumentera framgångsrikt

Retorik i praktiken

När du vill nå ut med ditt budskap!

 • All träning och kunskap du behöver för att göra lyckade presentationer
 • Alla får göra egna framföranden med videoinspelningar
 • Alla får individuell analys och konkret feedback
 • Max 12 deltagare

Retorik och presentationsteknik med PowerPoint

Lär dig framföra slagkraftiga och övertygande PowerPoint-presentationer

 • Retorikens gyllene regler – så utformar du fängslande presentationer i PowerPoint
 • Skräddarsy PowerPoint så det passar dig!
 • Gör din PowerPointpresentation interaktiv och engagerande
 • Så maximerar du effekten av ditt budskap i dina framträdanden

Hantera besvärliga människor

Strategier och verktyg för att hantera besvärliga beteenden

 • Förstå besvärliga människor och beteenden
 • Anpassa din kommunikationsstil till olika besvärliga beteenden
 • Säga ifrån, sätta gränser och få motparten att medge sina brister
 • Skapa ett gott samarbetsklimat

Retorik för ekonomer

Presentera ekonomiinformation på ett sätt som engagerar och övertygar

 • Anpassa ekonomiinformation så att tydligheten ökar
 • 5 retoriska knep så alla förstår ekonomiska fakta
 • Utforma en pedagogisk presentation som är lätt att ta till sig
 • Bemöt frågor och kritik på ett övertygande sätt