Kundservice och merförsäljning

Kvalificerade kundkontakter stärker resultatet

Möter du kunden ”öga mot öga” eller i telefon? I dagens tuffa affärsklimat är service avgörande för att vinna slaget om kunderna. Känslan för kunden och din yrkesskicklighet är avgörande för hur tillfredsställd och lönsam kunden blir för dig och ditt företag.

Vill du utveckla ditt sätt att lyssna, vägleda och övertyga för att era kunder inte bara ska bli nöjda, utan era bästa ambassadörer?

Professionella kundservicemedarbetare

Nya kunskaper - inspiration - personlig utveckling

 • Vägen till framgångsrik kundservice
 • Gyllene regler för klagomålshantering
 • Finn din motivation i jobbet
 • Så lyckas du med merförsäljning

Bemöta besvärliga kunder

Stärk dig själv och höj kvaliteten i kundkontakten

 • Bli säker i dig själv i obekväma situationer
 • Lär dig bemästra positiv påverkan
 • Lär dig att lugnt och professionellt bemöta kunder som är manipulativa, arroganta, aggressiva mm.

Professionella telefonister och receptionister

Uppdatering – ny roll – personlig utveckling

 • Service i världsklass – så når du dit!
 • Telefonteknik – hur lyckas med varje samtal?
 • Så hanterar du besvärliga samtal och besökare
 • Engelska i växeln och receptionen – fraser, tips och fallgropar

Argumentationsteknik för kvinnor

Stärk din position och dina fakta med argument som håller

 • Utveckla affärsmässigt självförtroende
 • Bli aldrig svarslös – så lägger du upp en vinnande argumentation
 • Hitta dina gratisdiamanter, dvs din styrka vid argumentation
 • 6 sätt att argumentera framgångsrikt

Hantera besvärliga människor

Strategier och verktyg för att hantera besvärliga beteenden

 • Förstå besvärliga människor och beteenden
 • Anpassa din kommunikationsstil till olika besvärliga beteenden
 • Säga ifrån, sätta gränser och få motparten att medge sina brister
 • Skapa ett gott samarbetsklimat