Ekonomi för ickeekonomer

Ekonomi för icke-ekonomer

Resultatinriktad kurs i praktisk ekonomi

 • Behärska ekonomiska termer och samband
 • Tolka ekonomiska rapporter och redovisningar
 • Budgetera, följ upp och styr verksamheten
 • Fatta bättre beslut med kalkyler

Har du resultat- eller kostnadsansvar?

I dagens klimat är det än viktigare att kontrollera kostnader och förstå var vinsterna genereras. Chefer måste skära kostnader och avdelningar bli mer produktiva. Utan kunskap om praktisk företagsekonomi blir detta en chanstagning med osäkert resultat.

 • Vill du kunna använda budget och ekonomiska rapporter för att få bättre kontroll på din verksamhet?
 • Vill du kunna förstå företagsekonomiska samband
 • Vill du kunna ställa upp en realistisk budget samt undvika fallgroparna?

Då är denna praktiska kurs något för dig! Under två intensiva dagar går vi igenom de viktigaste termerna som ofta utgör ett stort hinder för förståelse och kommunikation mellan ekonomer och icke-ekonomer. Du får en grundförståelse för ekonomiska sammanhang som ofta krävs för att kunna driva verksamheten, initiera förändringar och få gehör för förslag och idéer.

Dina chefer vill oftast se effekter i kronor och ören. Efter denna kurs kan du ge dem det och dessutom motivera dina beslut och ageranden i ekonomiska termer.

Välkommen!

Bill Larsten, Senior Partner

 • "Det är jätteintressant att få en förståelse i begreppen som förekommer när företagen presenterar sina resultat vid årsredovisningen. Jag har ingen bakgrund i ekonomi och har förstått lite ytligt tidigare, men inte på djupet. Kursledaren är kanon och lyckas göra ett tungt ämne lättförståeligt."

  Björn Friberg ingenjör och projektutvecklare, ArjoHuntleigh (deltagare Ekonomi för icke-ekonomer)
Kursfakta

Antal dagar: 2
Tider: 09.00-16.45
Registrering med kaffe från 08.30
Kursprogram >

Pris

10.980 kr 
8.235 kr med grupprabatt
7.320 kr med personlig rabatt
Alla priser exkl moms
Rabatter och erbjudanden  >

Ingår i pris

Luncher och förfriskningar
Dokumentation
Diplom
Pris och villkor  >

Aktuella orter och datum

Stockholm
16-17 maj 2018
21-22 nov 2018
Hotel Lilla Rådmannen  >

Göteborg
2-3 maj 2018
14-15 nov 2018
At Work  >

Malmö 
Kontakta oss så berättar vi mer!
Kontakt >

BOKA NU >

Ta hem kursen till dig!

Många väljer att hålla denna uppskattade kurs internt.
Läs mer >

Kursprogram i korthet

Dag 1

 • Verksamhetsstyrning och ekonomistyrning
 • Grundläggande ekonomi
 • Kostnader och intäkter, tillgångar och skulder – läsa/förstå resultaträkningen (RR) och balansräkningen (BR)
 • Årsredovisningen (ÅR) – att tolka årets verksamhet
 • Den affärsmässiga nyttan av RR, BR och ÅR för dig som ansvarig
 • Praktisk kostnadskontroll för ansvariga

Dag 2

 • Så identifierar du och tar fram kritiska nyckeltal!
 • Att upprätta en realistisk budget
 • Vanliga fallgropar i budgetering
 • Uppföljning, månadsrapporter och åtgärder vid avvikelser
 • Kalkyler – ett nödvändigt hjälpmedel för att du ska få gehör för dina förslag
 • Investeringsbedömningar och andra valsituationer

LÄS HELA PROGRAMMET >

För vem?

Kursen är för dig som har eller ska få resultat- och budgetansvar t ex för en avdelning eller ett projekt eller på annat sätt behöver kunskaper i praktisk företagsekonomi.

Du kanske är:

 • avdelningschef
 • enhetschef
 • projektledare
 • informationschef
 • gruppchef
 • egen företagare
 • arbetsledare
 • vd-sekreterare
 • resultat- och budgetansvarig

Kursmål

 Efter aktivt deltagande i kursen ska du kunna

 • Läsa och tolka resultat- och balansrapporter samt årsredovisningar
 • Utnyttja ekonomiska rapporter som styrningsverktyg och beslutsunderlag
 • Förstå och ta fram hållbara budgetar och kalkyler
 • Lättare kontrollera kostnader
 • Metoder för korrekt lönsamhetsberäkning
 • Fatta bättre finansierings- och investeringsbeslut
 • Se helheten i affärer och företag
 • Lättare kommunicera med ekonomer

Utbildare Jonas BernhardssonJonas är civilekonom och arbetar med företagsinterna utbildningar i affärsekonomi och affärsmannaskap, både i Sverige och internationellt.

Jonas är författare till bästsäljande böcker som Ekonomi för chefer och Investera som mästarna. Jonas är en mycket uppskattad pedagog och har under 15 år hjälpt chefer, medarbetare och ledningsgrupper att bättre förstå sitt ekonomiska ansvar.

Bland hans kunder finns ABB, Bombardier, Ericsson, Mölnlycke, Tetra Pak, m fl

 • Jag behöver ha baskunskaperna i mitt jobb som projektledare. Kan absolut rekommendera kursen till alla som kommer i kontakt med ekonomi i sitt arbete. Efter avslutad kurs kommer jag ha en bättre förståelse för vad bokslutet handlar om. Kursledaren är tydlig, kunnig och pedagogisk och tar det i lagom takt.

  Marie Norder Aspholmingenjör/projektledare, Forsmark Kraftgrupp

Ta hem kursen!

Många väljer att hålla denna uppskattade kurs internt för ett större antal  medarbetare, vilket gör investeringen extra kostnadseffektiv. 

 • 100% relevant innehåll.
 • Enkelt och effektivt.
 • Professionellt stöd FÖRE - UNDER - EFTER.
 • Lönsamt redan vid 5 till 6 deltagare.  

TA HEM KURSEN >

Hämta kursprogram som pdf


KURSPROGRAM DAG 1

08.30 Registrering och kaffe

09.00 Kursstart

ANVÄNDBARA EKONOMISKA MODELLER FÖR STYRNING

Verksamhetsstyrning och ekonomistyrning

 • Strategiska beslut: SWOT-analys, Bostonmatrisen
 • Taktiska beslut: målstyrning, budget, kalkyler
 • Kopplingen verksamhetsstyrning och ekonomistyrning: direktstyrning, målstyrning och delegering

Grundläggande ekonomi

 • Ekonomiska grunder, vanligaste termerna samt bakomliggande rutiner
 • Kritiska skillnader mellan bokföringen och verkligheten
 • Dubbel bokföring med övningsexempelMed hjälp av enkla exempel lär du dig dubbel bokföring och de ekonomiska grunderna.

EKONOMISKA TERMER OCH RAPPORTER

Kostnader och intäkter, tillgångar och skulder – läsa/förstå resultaträkningen (RR) och balansräkningen (BR)

Olika tillgångar, skulder, obeskattade reserver och eget kapital – värderingsprinciper
Bokslutet – olika avskrivningar och bokslutdispositioner och deras effekt i verkligheten

Årsredovisningen (ÅR) – att tolka årets verksamhet

 • Läsa och tolka en årsredovisning
 • BR, RR och kassaflödesanalys

Årsredovisningens noter

Övning: Vi jobbar med en riktig årsredovisning och lär oss att läsa och tolka uppgifterna i den.

Den affärsmässiga nyttan av RR, BR och ÅR för dig som ansvarig

 • Så analyserar du ett resultat och identifierar svaga punkter och fallgropar
 • Tolkningen av ditt resultat: upptäcka förbättringsområden och kommunicera förändringar
 • RR och ÅR som styrinstrument

EFFEKTIV KOSTNADSKONTROLL

Praktisk kostnadskontroll för ansvariga

 • Kostnads-/intäktsanalys på en praktisk nivå
 • Enkel modell och rutin för effektiv kostnadskontroll
 • Så använder du väsentlighetsprincipen i praktiken

Vi visar hur du kan bygga upp rätt rutin för kostnadskontroll och därmed öka möjligheten till att visa bra resultat.


KURSPROGRAM DAG 2

08.30 Samling och kaffe
09.00 Kursstart

NYCKELTAL – SÅ FÅR DU ÖVERBLICK ÖVER VERKSAMHETEN

Så identifierar du och tar fram kritiska nyckeltal!

 • Att styra efter nyckeltal – de 10 viktigaste nyckeltalen
 • Vi arbetar kreativt med att ta fram förslag till möjliga nyckeltal för den egna verksamheten

BUDGET, MÅLSTYRNING OCH ÅTGÄRDER

Att upprätta en realistisk budget

 • Budget som verktyg för att styra verksamheten
 • Praktisk genomgång av budget-processen

Vanliga fallgropar i budgetering

 • Vad ska budgeteras? Och vad ska inte budgeteras?
 • Periodisering av kostnader och intäkter
 • Känslighetsanalys i budgetarbetet

Uppföljning, månadsrapporter och åtgärder vid avvikelser

 • Att följa upp verksamheten och upptäcka avvikelser i tid
 • Vad bör du som ansvarig göra om budgeten spricker?

Övning: Vi skapar en budget tillsammans och simulerar budgetuppföljningar.


KALKYLER

Kalkyler – ett nödvändigt hjälpmedel för att du ska få gehör för dina förslag

 • Kostnadskalkylering – enkel metod för rätt prissättning och verksamhetsstyrning
 • Priskalkylering: hur sätta rätt pris, internt och till kund?
 • För att kunna övertyga både medarbetare och chefer krävs ofta att du kan backa upp din ståndpunkt med ekonomiska kalkyler.

INVESTERING OCH FINANSIERING

Investeringsbedömningar och andra valsituationer

 • Att välja och välja bort investeringar
 • Return on investment, payoff och diskontering

Finansiering – varifrån kommer pengarna?

 • Finansieringsanalys och kassaflöde
 • Skillnader mellan svensk ekonomistyrning och engelsk/amerikansk