Coachande ledarskap

Lär er använda coaching i ert dagliga ledarskap – i linje med internationell standard

Coaching för motiverade medarbetare
Coaching är ett av den moderne chefens absolut viktigaste verktyg. Ett coachande förhållningssätt leder till medarbetare som känner större engagemang, tar mer ansvar och presterar bättre – samtidigt som det frigör tid och energi för dig som ledare.

Denna kurs introducerar er i hur ni använder verktyget coaching i praktiken. Ni får en modell för effektiv coaching och får träna på att etablera förtroende, ställa kraftfulla frågor och styra samtal till dialoger som är orienterade mot mål och resultat. Ni lär er också att hitta den egna kommunikationsstilen och att stötta medarbetarnas egna talanger och förmågor att utvecklas. Vi utgår från typfall och deltagarnas egna exempel och visar på framgångsfaktorer och fallgropar. Dessutom får ni konkreta verktyg, modeller och checklistor som ni kan använda direkt i ert dagliga ledarskap.

På utbildningen får ni bl a lära er
  • Grunden för effektiv och professionell coachning - lär dig de viktigaste färdigheterna!
  • Att leda samtal till en effektiv och resultatinriktad dialog
  • Frågetekniker, aktivt lyssnande, feedback och resultat
  • Mål, kontrakt och motivation
  • Coachning versus rådgivning
  • Att coacha i praktiken - träning i praktiska coachsituationer
  • Självanalys – din egen ledarstil

Utbildningen anpassas efter era behov och önskemål
Utbildningens längd: 1 till 3 dagar

Kontakta oss för offert
Telefon: 08-4418000
Mail: Internkurs@conferator.se

Läs mer om vår
pedagogik och dokumentation>>>
Arbete i Office

Effektivare med datorn

Spara timmar - varje dag!

• Word – smarta funktioner för snygga dokument på kort tid - varje gång! 
• Excel – lär dig smarta funktioner där Excel gör jobbet åt dig! 
• Outlook – ta kontroll över din e-post, kalender och dagliga effektivitet 
• Power Point – Lär dig hur du gör proffsiga presentationer 
• Adobe Acrobat – skapa, skydda och dela pdf-dokument som alla kan läsa och lita på 
 

Text/HTML

Från tanke till handling

Tankens kraft - om mål och motivation

Lär dig av toppidrottare - förbättra din mentala styrka och dina resultat

• Lär du dig se nya möjligheter, inte hinder - konsten att tänka rätt
• Från tanke till handling och prestation 
• Metoder som hjälper dig vara bäst när det gäller 
• Om mål och motivation 
• Så sätter du mål som utvecklar, inte hämmar 

 

Text/HTML

_________________________________________________________________________________________

FÖRSÄLJNING OCH KUNDSERVICE

Exempel på kurser vi anpassar för ert företag.

__________________________________________________________________________________________

Framgångsrik försäljning för innesäljare
Personlig försäljning för utesäljare
Försäljning för konsulter
Försäljning för tekniker
Försäljning för ickesäljare
Säljkommunikation och retorik
Säljpsykologi 
Affärsmannaskap
Professionell kundservice
Professionell kundservice och merförsäljning
Bemöta besvärliga kunder
Kundservice och retorik

 

Maila oss din kursidé eller ditt kursbehov - vi skapar nya kurser eller anpassar befintliga med vår garanterat unika metodik som borgar för en utbildning som verkligen ger goda resultat för individ och verksamhet.


Kontakta oss så berättar vi mer. Ring 08-441 80 00 eller 
maila internkurs@conferator.se