Excel för revisorer

Låt Excel göra revisionsarbetet säkrare och effektivare!

Låt Excel göra varje revision snabb och säker
Kursen är utformad speciellt för arbete med revision. På kursen visar vi Excels olika smarta och tidvinnande verktyg och tekniker för att finna fel och differenser när du granskar räkneskaper. På kursen får ni möjlighet att diskutera olika casefall från er verksamhet. Med dessa som grund ger vi förslag på olika effektiva lösningar i Excel.

På utbildningen får ni bl a lära er
  • Tekniker i Excel som underlättar riskvärdering genom effektiv datainsamling från företags system.
  • Hur Excel kan underlätta revisionsanalysen, genom att visa på vanliga fel i Excel spreadsheets samt att använda data och analysfunktioner
  • Formelgranskning, granskning av excelblad
  • Best practice-lösningar för att undvika fel och avvikelser när spreadsheets tas fram
  • Smarta sätt att förändra och sortera finansiell data
  • Hur du kan automatisera vanliga affärsformula
  • Hur du använder Pivot-tabeller för att lyfta fram detaljer
  • Metoder för inventering, finansiell kalkylering, m m
  • Sätt att arbeta med stora datamängder

Utbildningen anpassas efter era behov och önskemål
Utbildningens längd: 1 till 3 dagar

Kontakta oss för offert
Telefon: 08-4418000
Mail: Internkurs@conferator.se

Läs mer om vår
pedagogik och dokumentation>>>
Excel för ekonomiansvariga

Excel för ekonomichefer och controllers

Spara tid och pengar - utnyttja Excels smarta funktioner

• Strukturera, jämför och bearbeta stora mängder siffror och data 
• Trender och analyser av resultat 
• Lättfattliga och översiktliga rapporter 
• Modeller och verktyg som underlättar ditt arbete 
• Felsökningar, säkerhet och mycket mer 

Utbildningen är skräddarsydd för dig som ekonomiansvarig eller controller.