Välj en sida

Anpassade kurser Excel Office

Kurser och tips för er som vill bli effektivare och få (mycket) mer gjort vid datorn. Från 5 deltagare.

Effektivare med Outlook – behovsanpassad

Lär er Outlook fullt ut – bli effektivare användare – lär er smarta sätt för samarbete

  • Skapa en effektiv struktur
  • Smarta inställningar
  • Skapa vyer för egna och delade mappar

Skräddarsydd internkurs

3 tim-3 dagar, ditt behov avgör

Du bestämmer datum

  

Vi kommer till er

 

Lär er Outlook fullt ut – bli effektivare användare – lär er smarta sätt för samarbete

Oavsett vilken programversion ni arbetar i finns en rad funktioner och lösningar som radikalt kan effektivisera era informationsflöden och ert arbete. Vi hjälper er att hitta fler möjligheter och hur ni använder dem på ett professionellt sätt. Denna utbildning ger er möjlighet att utnyttja Oulook på ett optimalt sätt.

Deltagarna lär sig anpassa programmet efter sina behov och en rad olika knep för att arbeta mer genomtänkt i Outlook. Ni lär er bättre planera, organisera och strukturera ert arbete, era mailbox och er kommunikation med omvärlden. Ni lär er även mer om Outlooks stöd för samarbete med andra och mycket mer. Utbildningen anpassas till er verksamhets behov.

Utbildningen anpassas efter era behov och önskemål
Utbildningens längd: 1 till 3 dagar

Kontakta oss för offert
Telefon: 08-4418000
Mail: Internkurs@conferator.se

Utbildningsprogram – exempel

Ordna er Outlook

Skapa en effektiv struktur

Smarta inställningar

Skapa vyer för egna och delade mappar

Delade mappar och behörighet

Skapa Outlook-mallar

E-postformat

Praktiska tips

Effektivare eposthantering

Sortera/ordna e-postmeddelanden

Avancerad sökning efter e-postmeddelanden

Snabbflaggor, leveransalternativ, meddelandeknappar

Begära och följa upp läskvitton

Återkalla e-postmeddelanden

Skapa kontakter från e-post

E-post med röstknappar

Automatiska signaturer

Frånvarohanteraren

Inkorg för en annan användare

Adressboken

Programfönstret Kontakter

Distributionslistor, kategorisera och vidarebefordra kontakter

Koppla dokument till Outlooks kontakter

Skapa grupper i kontakter

Exportera/importera från Excel

Visitkort

Skapa kopplad utskrift

Kalendern

Boka in, flytta och radera möten

Söka efter kalenderuppgift

Skapa möte med flera deltagare

Delade kalendrar

Återkommande möten

Behörigheter, färgetiketter, uppgifter

Skapa/visa/dela ut uppgifter

Olika inställningar

Års erfarenhet

Deltagare

Genomförda kurser

Så tar du hem en av Sveriges bästa kurser - steg för steg

Fråga efter offert

Bolla kursbehov kostar inget...
beskriv kort ämnet, ca antal deltagare samt andra funderingar du har. Fyll i formuläret nedan eller maila internkurs-at-conferator.se

Ett kort samtal per telefon ...
...för att förstå ert upplevda behov av kunskap och träning. Vi bedömer om vi kan hjälpa er givet förutsättningarna.

Du får ett förslag med omfattning och prislapp
Offert med exempel på beprövat kursinnehåll.

 

Vi förbereder och anpassar

Om vi går vidare...
...får du våra stöddokument som kan hjälpa dig att avgränsa behov och mål med kursen men även planera för det praktiska runt en kurs.

Förstudie: Förberedande frågor
Vi sänder ut några frågor till deltagarna. Dels för att få in exempel, få höra individens egen uppfattning om "problem" samt dennes förmåga att hantera dessa. Dels för att få deltagaren att "logga in" på frågeställningarna.

Telefonsamtal mellan beställare och utbildare
Deltagarsvar tolkas av utbildare och diskuteras med dig som uppdragsgivare. Dessa sammanvägs med utbildningsinsatsens specifika mål. Detta ligger till grund för utformning av kursinnehållet.

En förberedande uppgift kan skickas ut till deltagarna om så beslutas

 

Själva kursen och efterarbete

Själva kursen
Det som bl a är viktigt är övningar samt i vissa fall diskussioner i gruppen under ledning av en erfaren coach.
* Kurs: kunskap, verktyg och övningar.
* Skapa individuell handlingsplan. Vad behöver jag träna på.
* Stöd och råd till ansvarig chef för att befästa ny kunskap och stötta nya vanor.

Deltagarna arbetar ...med gemensamma och individuella hemuppgifter där varje individ tränar på det som kommit fram.

Utvärdering och hur håller ni det ”vid liv”
Kvalitativ uppföljning av insatsen mot dess mål. Finns möjlighet till kvantitativ mätning som ligger i linje med insatsens mål behöver dessa bestämmas i god tid före kursstart.

Fördelar med beställa en internkurs från Conferator

Z

Enkelt, kostnadseffektivt och högre effekt

Redan vid 5-6 deltagare kan kostnaden per person vara lägre än motsvarande öppen utbildning.

Samtidigt blir effekten ofta avsevärt högre. Skälen är
1. vi fokuserar på det som är viktigt för just er
2. vi använder exempel från er verklighet
3. vi "värmer upp" deltagarna i förväg om ni vill
4. vi planerar redan i förarbetet för hur ni för in de nya kunskaperna i det dagliga arbetet.

 

Genomtänkt process och beprövade kursupplägg

Under många år har vi arbetat för att göra det enkelt för dig som kund att vara delaktig i din egen viktiga utbildningssatsning.

Vi arbetar för att göra er utveckling till något konkret, inspirerande och utvecklande. För att er utbildning ska ge resultat direkt i er verklighet – meningsfulla kunskaper som är lätta att ta till sig. För att ge er en injektion i er utveckling!

Mycket meriterade och engagerade utbildare

Utbildningsledare från Conferator har gedigen teoretisk kunskap och lång praktisk erfarenhet. De håller sig uppdaterade och vet vad som gäller i dagens privata och offentliga verksamhet. De kan förmedla insikter och kunskaper, men också beröra, inspirera och mana till eftertanke.

Ni möter alltid en initierad och intresserad utbildningsledare som kan och vill föra en utvecklande dialog kring vad som är viktigt för just er…

 

Jag vill veta mer

[formlift id=”3460″]