Välj en sida

Conferator-loopen

Lär rätt – lär mer!

Med Conferator-loopen

Conferator-loopen är ett enkelt verktyg som hjälper dig  att skapa resultat när du vill utvecklas, t ex när du deltar i en kurs, läser en bok eller samarbetar med en mentor!

Det tar fyra steg – söka, reflektera, besluta och agera – att gå från en idé till resultat.

Men det är bara du som kan skapa resultatet, genom att agera utifrån en kraftfull idé som passar dig!

Ladda ned ditt eget exemplar av Conferatorloopen här >>>

 

Steg 1. Söka – före kursstart

  • Vad är dina mål med deltagandet?
  • Vilka frågor behöver du ha svar på?

Steg 2. Reflektera – under kursen

  • Vilka är användbara idéer?
  • Har du förutsättningarna att genomföra dem hemma?
  • Ställ frågor och orientera dig.

Steg 3. Besluta – i slutet av kursen

  • Vilka idéer skall du genomföra i praktiken?
  • Träna extra på dem! 

Steg 4. Agera – direkt efter kursen

  • Gå från ord till verkligt resultat.
  • Du utformar en handlingsplan.