Välj en sida

Anpassade kurser Bemötande och Kundservice

Skräddarsydda kurser för dig som vill förbättra ert bemötande eller kundservice. Från 5 deltagare.

Ta hem utbildare och kurs.

Online eller på plats!

Z

Enkelt, kostnadseffektivt och högre effekt

 

Genomtänkt process och beprövade kursupplägg

 

Mycket meriterade och engagerade utbildare

 

Grymt motiverade medarbetare som brinner för din utveckling

 

“Jag har träffat många konsulter genom åren av varierande kvalitet. Det är inte lätt att hitta rätt. Utbildaren var jätteduktig, engagerad och kunnig. Hon brann verkligen för sitt ämne. Det är kul att se hur många som tagit till sig utbildningen. Även fått flera positiva kommentarer från kunder.”

Marlén Asperot

Skräddarsydd kurs: Bemöta besvärliga (situationer med) kunder

Kursexempel Kundservice

Vi skräddarsyr kursen efter ert behov och nivå.

Professionell kundservice

Professionell kundservice

 • Därför upplevs din kundservice ännu bättre när du även säljer
 • Därför VILL kunden köpa mer
 • Gör försäljning till en del av din kundservice
läs mer
Bemöta besvärliga kunder

Bemöta besvärliga kunder

 • Att identifiera och förstå olika kund- och personlighetstyper
 • Så bemöter du besvärliga kunder – steg för steg
 • Olika sätt att lugna ner arga kunder och att skapa förtroende
läs mer
Säljande Service för träningsklubbar

Säljande Service för träningsklubbar

 • Skillnaden på service och säljande service
 • Att våga och att lyckas med merförsäljning
 • Så får du varje medlem att känna sig speciell
 • Hur få medlemmarna att tipsa andra om klubben?
läs mer

Kursexempel Besvärliga kunder

Vi skräddarsyr kursen efter ert behov och nivå.

Bemöta besvärliga kunder

Bemöta besvärliga kunder

 • Att identifiera och förstå olika kund- och personlighetstyper
 • Så bemöter du besvärliga kunder – steg för steg
 • Olika sätt att lugna ner arga kunder och att skapa förtroende
läs mer
Argumentationsteknik

Argumentationsteknik

 • Steg för steg hur du bygger upp framgångsrika argument- en oslagbar modell
 • Kategorier av argument och dess innebörd
 • Framgångsrik argumentation – struktur, verktyg och spelregler
läs mer
Konflikthantering

Konflikthantering

 • Olika konflikttyper och hur de fungerar
 • Olika personlighetsstyper och hur de reagerar
 • Lär dig hantera konflikter – steg för steg – körschema
läs mer

Kursexempel Bemötande, tex patienter, leverantörer, medarbetare

Vi skräddarsyr kursen efter ert behov och nivå.

Professionell kundservice

Professionell kundservice

 • Därför upplevs din kundservice ännu bättre när du även säljer
 • Därför VILL kunden köpa mer
 • Gör försäljning till en del av din kundservice
läs mer
Försäljning för servicetekniker

Försäljning för servicetekniker

 • Försäljningens grunder och hur du använder dem i din roll
 • Att använda dina fördelar i din yrkesroll jämfört med en professionell säljare
 • Kunden och det upplevda kundvärdet – så uppfattar du köpsignaler
läs mer
Försäljning för icke-säljare

Försäljning för icke-säljare

 • Försäljningens grunder och hur du använder dem i din roll
 • Hur du kan göra försäljning som en naturlig del i ditt dagliga arbete
 • Att använda dina fördelar i din yrkesroll jämfört med en professionell säljare
läs mer
Bemöta besvärliga kunder

Bemöta besvärliga kunder

 • Att identifiera och förstå olika kund- och personlighetstyper
 • Så bemöter du besvärliga kunder – steg för steg
 • Olika sätt att lugna ner arga kunder och att skapa förtroende
läs mer
Argumentationsteknik

Argumentationsteknik

 • Steg för steg hur du bygger upp framgångsrika argument- en oslagbar modell
 • Kategorier av argument och dess innebörd
 • Framgångsrik argumentation – struktur, verktyg och spelregler
läs mer
Konflikthantering

Konflikthantering

 • Olika konflikttyper och hur de fungerar
 • Olika personlighetsstyper och hur de reagerar
 • Lär dig hantera konflikter – steg för steg – körschema
läs mer
Säljande Service för träningsklubbar

Säljande Service för träningsklubbar

 • Skillnaden på service och säljande service
 • Att våga och att lyckas med merförsäljning
 • Så får du varje medlem att känna sig speciell
 • Hur få medlemmarna att tipsa andra om klubben?
läs mer

Kursexempel Skriftligt Bemötande och Kundservice

Vi skräddarsyr kursen efter ert behov och nivå.

Professionell kundservice

Professionell kundservice

 • Därför upplevs din kundservice ännu bättre när du även säljer
 • Därför VILL kunden köpa mer
 • Gör försäljning till en del av din kundservice
läs mer
Bemöta besvärliga kunder

Bemöta besvärliga kunder

 • Att identifiera och förstå olika kund- och personlighetstyper
 • Så bemöter du besvärliga kunder – steg för steg
 • Olika sätt att lugna ner arga kunder och att skapa förtroende
läs mer
Konflikthantering

Konflikthantering

 • Olika konflikttyper och hur de fungerar
 • Olika personlighetsstyper och hur de reagerar
 • Lär dig hantera konflikter – steg för steg – körschema
läs mer

Deltagare

Genomförda kurser

Utbildare

Så tar du hem en av Sveriges bästa kurser - steg för steg

Fråga efter offert

Bolla kursbehov kostar inget...
beskriv kort ämnet, ca antal deltagare samt andra funderingar du har. Fyll i formuläret nedan eller maila internkurs-at-conferator.se

Ett kort samtal per telefon ...
...för att förstå ert upplevda behov av kunskap och träning. Vi bedömer om vi kan hjälpa er givet förutsättningarna.

Du får ett förslag med omfattning och prislapp
Offert med exempel på beprövat kursinnehåll.

 

Vi förbereder och anpassar

Om vi går vidare...
...får du våra stöddokument som kan hjälpa dig att avgränsa behov och mål med kursen men även planera för det praktiska runt en kurs.

Förstudie: Förberedande frågor
Vi sänder ut några frågor till deltagarna. Dels för att få in exempel, få höra individens egen uppfattning om "problem" samt dennes förmåga att hantera dessa. Dels för att få deltagaren att "logga in" på frågeställningarna.

Telefonsamtal mellan beställare och utbildare
Deltagarsvar tolkas av utbildare och diskuteras med dig som uppdragsgivare. Dessa sammanvägs med utbildningsinsatsens specifika mål. Detta ligger till grund för utformning av kursinnehållet.

En förberedande uppgift kan skickas ut till deltagarna om så beslutas

 

Själva kursen och efterarbete

Själva kursen
Det som bl a är viktigt är övningar samt i vissa fall diskussioner i gruppen under ledning av en erfaren coach.
* Kurs: kunskap, verktyg och övningar.
* Skapa individuell handlingsplan. Vad behöver jag träna på.
* Stöd och råd till ansvarig chef för att befästa ny kunskap och stötta nya vanor.

Deltagarna arbetar ...med gemensamma och individuella hemuppgifter där varje individ tränar på det som kommit fram.

Utvärdering och hur håller ni det ”vid liv”
Kvalitativ uppföljning av insatsen mot dess mål. Finns möjlighet till kvantitativ mätning som ligger i linje med insatsens mål behöver dessa bestämmas i god tid före kursstart.

Fördelar med beställa en internkurs från Conferator

Z

Enkelt, kostnadseffektivt och högre effekt

Redan vid 5-6 deltagare kan kostnaden per person vara lägre än motsvarande öppen utbildning.

Samtidigt blir effekten ofta avsevärt högre. Skälen är
1. vi fokuserar på det som är viktigt för just er
2. vi använder exempel från er verklighet
3. vi "värmer upp" deltagarna i förväg om ni vill
4. vi planerar redan i förarbetet för hur ni för in de nya kunskaperna i det dagliga arbetet.

 

Genomtänkt process och beprövade kursupplägg

Under många år har vi arbetat för att göra det enkelt för dig som kund att vara delaktig i din egen viktiga utbildningssatsning.

Vi arbetar för att göra er utveckling till något konkret, inspirerande och utvecklande. För att er utbildning ska ge resultat direkt i er verklighet – meningsfulla kunskaper som är lätta att ta till sig. För att ge er en injektion i er utveckling!

Mycket meriterade och engagerade utbildare

Utbildningsledare från Conferator har gedigen teoretisk kunskap och lång praktisk erfarenhet. De håller sig uppdaterade och vet vad som gäller i dagens privata och offentliga verksamhet. De kan förmedla insikter och kunskaper, men också beröra, inspirera och mana till eftertanke.

Ni möter alltid en initierad och intresserad utbildningsledare som kan och vill föra en utvecklande dialog kring vad som är viktigt för just er…

 

9 steg som säkerställer att din internkurs ger önskat resultat

Vår översiktsbild "Conferatorkartan" ger er ett hum om vad som behövs för att en kursinsats ska bli lyckad.

Naturligtvis kan man ha olika ambitionsnivå i varje steg, men man bör alltid beakta alla 9 stegen för att er utbildning/föreläsning/seminarium inte ska bli förlorad tid och pengar. Vi kan ge er tips och stöd i alla stegen. Som uppdragsgivare får ni även våra lättanvända pedagogiska stödverktyg, bl a ”Guide - öka värdet av din kurs”. Det är ett enkelt utformat men kraftfullt verktyg som underlättar måldefiniering och planering av en lyckad utbildning.

 

Kundcase

Vi satsade på kvalitet som lönade sig

“Själva utbildningen är ju långt ifrån den enda kostnaden. All arbetstid som investeras i samband med kurser är en minst lika stor kostnad. Vi vill självklart ha en bra utbildning, men även att det ska nå en önskad effekt. En sådan effekt är att få rätt stöd före, under och efter utbildningen för att känna sig tryggare med sina arbetsuppgifter och sin roll. Att lärarna också har dokumenterad förmåga att möta olika deltagares konkreta frågor kopplat till sin vardag är viktigt. Något som samtliga era lärare visade prov på!”

Marie Swedh, utbildningssamordnare för sex energibolag i Gävleregionen. Flertal skräddarsydda utbildningar i Office samt kundservice.

Kunskapstips Bemötande & Kundservice

10 steg för att hantera arga kunder

10 steg för att hantera arga kunder

Aggressioner, oförskämdheter och påhopp. Ibland helt utan anledning. Är det delar av vardagen på ditt jobb?

Arga kunder kan vara en av de mest utmanande aspekterna i arbetslivet. Oavsett om du blir konfronterad ansikte mot ansikte eller över telefon,

läs mer
De 13 värsta sakerna att säga till dina kunder

De 13 värsta sakerna att säga till dina kunder

Det finns många saker saker du kan säga till dina kunder som uppfattas som kränkande eller provocerande. Dessa ord och fraser förstör kundens upplevelse direkt. Ofta säger vi dem utan blekaste aning om hur de påverkar kunderna.

läs mer

Vad vinner du på nöjda kunder (patienter; invånare; leverantörer; etc?)

Med dagens höga krav på tillgänglighet och bemötande är din service avgörande för “kundens” förtroende för dig och din organisation. Ditt sätt att välkomna en person, lösa ett problem eller “bara” guida en besökare rätt är centralt både för hur det aktuella mötet avlöper men även för att bygga en långsiktig positiv relation.
Konsten att bygga mikrorelationer med din motpart ger utrymme såväl för att positivt hantera svårare ärenden som för att proaktivt föra in nya förslag och styra samtalen.. Vare sig det gäller grundläggande kundservice eller bemötande med komponenter som klagomålshantering, konflikthantering, engelska, merförsäljning eller effektivare samtalsteknik mm har vi lång erfarenhet och utbildare i toppklass.
Vi kommer gärna hem till er med ett skräddarsytt upplägg och beprövat koncept .

Peter Alvendal, Senior partner

“Jättebra! Blev en väldigt bra utbildningsdag. Precis det vi önskade och behövde för att bättre kunna hantera situationer där vi upplever beteendet som besvärligt.
Det var en mycket bra föredragshållare. Inte bara bra på kunskap och tekniker, han var även rolig och bra på att berätta så man förstår. Det blev aldrig tråkigt! Utbildaren hade också väldigt bra exempel som underlättade inlärningen.
Vi fick många konkreta råd och tips att hantera situationer där vi upplever beteendet som besvärligt. Vi pratade i vår ledningsgrupp och var överens om att kursdagen var mycket värdefull. Det var flera som sa att de redan använt en del av det vi lärde oss. Tex ställa öppna frågor. Vi planerar nu för hur vi ska jobba vidare i respektive enhet.”

Johan Stock

Förvaltningschef, Sigtuna miljö- och hälsoskyddskontor, (Beställare 1 heldag anpassad kurs: Besvärliga samtal och kundbemötande för myndighetsutövare)

Kontakta mig, jag vill veta mer.

Frågan är fri

  Conferator kommer ALDRIG att dela din information med tredje part. Du kan när som helst ändra dina uppgifter eller meddela oss att du inte önskar mer information genom att maila till info-at-conferator.se. Du kan läsa mer om vår integritetspolicy här: https://conferator.se/kontakt/integritetspolicy

  * = obligatoriskt

  Det är rejält lönsamt från 4-5 deltagare att ta hem en utbildare till er. Därtill läggs värdet att få fullt fokus under kursen på ert behov och speciella förutsättningar.

  Ring 08-441 80 00, maila peter.alvendal-at-conferator.se eller fyll i formuläret så pratar vi om det.

  Det kostar inget, men kan definitivt ge dig fler insikter, nya möjligheter och bättre resultat!

  Peter Alvendal, Senior partner

  Peter Alvendal, ansvarig företagsanpassad utbildning