Välj en sida

Anpassade kurser Excel Office

Kurser och tips för er som vill bli effektivare och få (mycket) mer gjort vid datorn. Från 5 deltagare.

Excel fortsättningskurs

Lär er utnyttja Excels fulla kapacitet på er arbetsplats.

Office2016 (eller 2019, Office365, 2010, 2013)

  • Att bygga kalkylmodeller och strukturera information
  • Tips för att få en bra struktur på modellen
  • 6 steg för att bygga en genomtänkt kalkylmodell

Skräddarsydd kurs

b

Diplom

Du bestämmer datum

Du bestämmer plats

Lär er utnyttja Excels fulla kapacitet på er arbetsplats

Excel är marknadens mest populära kalkylprogram och ett givet verktyg i företagets alla kalkylsituationer. För den som behärskar programmet är det ett mycket kraftfullt stöd. Oavsett vilken programversion ni arbetar i finns en rad funktioner och lösningar som radikalt underlättar ert arbete. Vi hjälper er att hitta och fördjupa er i dessa möjligheter och ge möjlighet till att ytterligare effektivisera ert arbete.

Vi sätter vi fokus på smarta metoder och effektiva tekniker i Excel, knutet till vad som är viktigt för er i ert arbete. Vi går igenom olika praktiska exempel som visar hur Excel kan användas optimalt i olika situationer. Ni får tidsbesparande lösningar, felsökningstips och smarta genvägar för att få dina kalkylblad att fungera ännu bättre. Ni lär er bemästra verktygen för att organisera, bearbeta och presentera data i Excel – och mycket mer.

Utbildningen anpassas efter era behov och önskemål
Utbildningens längd: 1 till 3 dagar

Kontakta oss för offert
Telefon: 08-4418000
Mail: Internkurs@conferator.se

 

Utbildningsprogram – exempel

Att bygga kalkylmodeller och strukturera information

Tips för att få en bra struktur på modellen

6 steg för att bygga en genomtänkt kalkylmodell

Spreadsheets-verktyg för ingenjörer

Matematiska funktioner, logiska funktioner, ekonomifunktioner och textfunktioner

Vilka funktioner sparar mycket tid?

Att arbeta med stora datamängder

Sortera, filtrera, hitta och hämta data

Beräkningar med olika databasfunktioner

Pivottabeller och praktiskt analysarbete

Dataanalysverktyg och -tekniker

Exempel på finansiella, statistiska och what if-analyser

Målsökning, Problemlösaren, Scenariohanteraren

Formatera för att få snygga rapporter och utskrifter

Formatering av ekonomiska och statistiska rapporter

Grafisk presentation av utfall, trender och prognoser

Skapa trender och prognoser för givna data

Diagrammallar och grafiska verktyg

Samarbete i Excel

Att dela kalkylblad och se vem som ändrar data

Använda olika säkerhetsnivåer

Presentera informationen på intranätet eller på internet genom html-editorn

Användmakron för att automatisera enkla och komplicerade uppgifter

Spela in och redigera makron

Att hitta fel och säkra data

Hur hitta fel i en komplicerad kalkylmodell?

Använda verktyg för att säkerställa in- och utdata

Års erfarenhet

Deltagare

Genomförda kurser

Så tar du hem en av Sveriges bästa kurser - steg för steg

Fråga efter offert

Bolla kursbehov kostar inget...
beskriv kort ämnet, ca antal deltagare samt andra funderingar du har. Fyll i formuläret nedan eller maila internkurs-at-conferator.se

Ett kort samtal per telefon ...
...för att förstå ert upplevda behov av kunskap och träning. Vi bedömer om vi kan hjälpa er givet förutsättningarna.

Du får ett förslag med omfattning och prislapp
Offert med exempel på beprövat kursinnehåll.

 

Vi förbereder och anpassar

Om vi går vidare...
...får du våra stöddokument som kan hjälpa dig att avgränsa behov och mål med kursen men även planera för det praktiska runt en kurs.

Förstudie: Förberedande frågor
Vi sänder ut några frågor till deltagarna. Dels för att få in exempel, få höra individens egen uppfattning om "problem" samt dennes förmåga att hantera dessa. Dels för att få deltagaren att "logga in" på frågeställningarna.

Telefonsamtal mellan beställare och utbildare
Deltagarsvar tolkas av utbildare och diskuteras med dig som uppdragsgivare. Dessa sammanvägs med utbildningsinsatsens specifika mål. Detta ligger till grund för utformning av kursinnehållet.

En förberedande uppgift kan skickas ut till deltagarna om så beslutas

 

Själva kursen och efterarbete

Själva kursen
Det som bl a är viktigt är övningar samt i vissa fall diskussioner i gruppen under ledning av en erfaren coach.
* Kurs: kunskap, verktyg och övningar.
* Skapa individuell handlingsplan. Vad behöver jag träna på.
* Stöd och råd till ansvarig chef för att befästa ny kunskap och stötta nya vanor.

Deltagarna arbetar ...med gemensamma och individuella hemuppgifter där varje individ tränar på det som kommit fram.

Utvärdering och hur håller ni det ”vid liv”
Kvalitativ uppföljning av insatsen mot dess mål. Finns möjlighet till kvantitativ mätning som ligger i linje med insatsens mål behöver dessa bestämmas i god tid före kursstart.

Fördelar med beställa en internkurs från Conferator

Z

Enkelt, kostnadseffektivt och högre effekt

Redan vid 5-6 deltagare kan kostnaden per person vara lägre än motsvarande öppen utbildning.

Samtidigt blir effekten ofta avsevärt högre. Skälen är
1. vi fokuserar på det som är viktigt för just er
2. vi använder exempel från er verklighet
3. vi "värmer upp" deltagarna i förväg om ni vill
4. vi planerar redan i förarbetet för hur ni för in de nya kunskaperna i det dagliga arbetet.

 

Genomtänkt process och beprövade kursupplägg

Under många år har vi arbetat för att göra det enkelt för dig som kund att vara delaktig i din egen viktiga utbildningssatsning.

Vi arbetar för att göra er utveckling till något konkret, inspirerande och utvecklande. För att er utbildning ska ge resultat direkt i er verklighet – meningsfulla kunskaper som är lätta att ta till sig. För att ge er en injektion i er utveckling!

Mycket meriterade och engagerade utbildare

Utbildningsledare från Conferator har gedigen teoretisk kunskap och lång praktisk erfarenhet. De håller sig uppdaterade och vet vad som gäller i dagens privata och offentliga verksamhet. De kan förmedla insikter och kunskaper, men också beröra, inspirera och mana till eftertanke.

Ni möter alltid en initierad och intresserad utbildningsledare som kan och vill föra en utvecklande dialog kring vad som är viktigt för just er…

 

Jag vill veta mer

[formlift id=”3460″]