Välj en sida

Företagsanpassade kurser i Bemötande och Kundservice

Skräddarsydda kurser för dig som vill förbättra ert bemötande eller kundservice
KURSERKUNSKAPSTIPS

Skräddarsydd kurs

b

Diplom

Du bestämmer datum

Du bestämmer plats

Kommunicera effektivt – nå fler avslut och bättre affärer

Försäljning handlar om kommunikation – om att förstå och att bli förstådd.

Utbildningen bygger på undersökningar som visar varför vissa säljare når större framgång än andra. Effektiv kommunikation.

Utbildningen stärker er kommunikativa förmåga genom en rad olika övningar och kunskaper baserat på retorikens regler. Ni lär er mer om er själva och hur ni påverkar och påverkas av andra för att nå en effektiv kommunikation som skapar mervärden för kunden och bättre resultat för er.

Utbildningen anpassas efter era behov och önskemål
Utbildningens längd: 1 till 3 dagar

Kontakta oss för offert
Telefon: 08-4418000
Mail: Internkurs@conferator.se

Förslag på kursinnehåll

Den framgångsrike säljarens nyckelfaktorer

Retorik och försäljningsarbete

Aktivt lyssnande i praktiken

Frågor som ger svar, frågor som leder till mervärden

Effektiv kommunikation – inte bara vad du säger, utan hur

Intryck som ger resultat – från första intrycket till förtrolig relation

Att handskas med egna och andras förutfattade meningar

Selektiv perception och hur det påverkar säljkommunikationen

Viktiga förhållningssätt för att nå mervärden

Formeln för affärer – att gå från kvalitet och värdediskussioner till faktisk god affär för båda parter.

Skillnaden mellan självförtroende och självtillit – och hur det påverkar.

Hur gör jag för att motivera mig själv och andra?

Års erfarenhet

Deltagare

Genomförda kurser

Så tar du hem en av Sveriges bästa kurser - steg för steg

Fråga efter offert

Bolla kursbehov kostar inget...
beskriv kort ämnet, ca antal deltagare samt andra funderingar du har. Fyll i formuläret nedan eller maila internkurs-at-conferator.se

Ett kort samtal per telefon ...
...för att förstå ert upplevda behov av kunskap och träning. Vi bedömer om vi kan hjälpa er givet förutsättningarna.

Du får ett förslag med omfattning och prislapp
Offert med exempel på beprövat kursinnehåll.

 

Vi förbereder och anpassar

Om vi går vidare...
...får du våra stöddokument som kan hjälpa dig att avgränsa behov och mål med kursen men även planera för det praktiska runt en kurs.

Förstudie: Förberedande frågor
Vi sänder ut några frågor till deltagarna. Dels för att få in exempel, få höra individens egen uppfattning om "problem" samt dennes förmåga att hantera dessa. Dels för att få deltagaren att "logga in" på frågeställningarna.

Telefonsamtal mellan beställare och utbildare
Deltagarsvar tolkas av utbildare och diskuteras med dig som uppdragsgivare. Dessa sammanvägs med utbildningsinsatsens specifika mål. Detta ligger till grund för utformning av kursinnehållet.

En förberedande uppgift kan skickas ut till deltagarna om så beslutas

 

Själva kursen och efterarbete

Själva kursen
Det som bl a är viktigt är övningar samt i vissa fall diskussioner i gruppen under ledning av en erfaren coach.
* Kurs: kunskap, verktyg och övningar.
* Skapa individuell handlingsplan. Vad behöver jag träna på.
* Stöd och råd till ansvarig chef för att befästa ny kunskap och stötta nya vanor.

Deltagarna arbetar ...med gemensamma och individuella hemuppgifter där varje individ tränar på det som kommit fram.

Utvärdering och hur håller ni det ”vid liv”
Kvalitativ uppföljning av insatsen mot dess mål. Finns möjlighet till kvantitativ mätning som ligger i linje med insatsens mål behöver dessa bestämmas i god tid före kursstart.

Fördelar med beställa en internkurs från Conferator

Z

Enkelt, kostnadseffektivt och högre effekt

Redan vid 5-6 deltagare kan kostnaden per person vara lägre än motsvarande öppen utbildning.

Samtidigt blir effekten ofta avsevärt högre. Skälen är
1. vi fokuserar på det som är viktigt för just er
2. vi använder exempel från er verklighet
3. vi "värmer upp" deltagarna i förväg om ni vill
4. vi planerar redan i förarbetet för hur ni för in de nya kunskaperna i det dagliga arbetet.

 

Genomtänkt process och beprövade kursupplägg

Under många år har vi arbetat för att göra det enkelt för dig som kund att vara delaktig i din egen viktiga utbildningssatsning.

Vi arbetar för att göra er utveckling till något konkret, inspirerande och utvecklande. För att er utbildning ska ge resultat direkt i er verklighet – meningsfulla kunskaper som är lätta att ta till sig. För att ge er en injektion i er utveckling!

Mycket meriterade och engagerade utbildare

Utbildningsledare från Conferator har gedigen teoretisk kunskap och lång praktisk erfarenhet. De håller sig uppdaterade och vet vad som gäller i dagens privata och offentliga verksamhet. De kan förmedla insikter och kunskaper, men också beröra, inspirera och mana till eftertanke.

Ni möter alltid en initierad och intresserad utbildningsledare som kan och vill föra en utvecklande dialog kring vad som är viktigt för just er…

 

Jag vill veta mer

[formlift id=”3460″]