Välj en sida

Anpassade kurser Excel Office

Kurser och tips för er som vill bli effektivare och få (mycket) mer gjort vid datorn. Från 5 deltagare.

Word grundkurs – anpassas för 2007, 2010 eller 2013

Spar massor av tid, nå proffsigare resultat – Lär er grunderna i MS Words stödfunktioner och finesser

 • Användargränssnittet
 • Snabbåtkomstfältet
 • Inställningar

Skräddarsydd internkurs

3 tim-3 dagar, ditt behov avgör

Du bestämmer datum

  

Vi kommer till er

 

Spar massor av tid, nå proffsigare resultat – Lär er grunderna i MS Words stödfunktioner och finesser

Microsoft Word innehåller en rad mycket användbara finesser och funktioner som både spar tid och ger sin avändare ett fantastiskt verktyg i sitt arbete. Oavsett vilken programversion ni arbetar i finns en rad funktioner och lösningar som radikalt underlättar ert arbete. Vi hjälper er att hitta dessa möjligheter och komma igång att använda dem. Denna grundutbildning är designad för att ge er en orientering och träning i många av de möjligheter som finns i Word. Ni lär er smarta sätt att granska, redigera och formatera texter, m m. Ni får lära er mer om att arbeta med layout, att jobba med tabeller och bilder som ger snyggare och proffsigare resultat. Dessutom ger vi er en rad andra praktiska tips och tricks för ett effektivare arbete i MS Word. Utbildningen anpassas till er och era behov. Utbildningen anpassas efter era behov och önskemål Utbildningens längd: 1 till 3 dagar Kontakta oss för offert Telefon: 08-4418000 Mail: Internkurs@conferator.se

Utbildningsprogram – exempel

Grunder

Användargränssnittet

Snabbåtkomstfältet

Inställningar

Att hitta och arbeta i Word 2007, 2010 eller 2013

Hantera dokument

Skapa, öppna, spara dokument

Att skriva text

Olika visningslägen

Växla mellan dokument

Filformat

Redigera text

Markera, infoga, korrigera och ta bort text

Flytta och kopiera text

Ångra

Stavningskontroll

Autokorrigering, m m

Teckenformat

Teckensnitt, storlekar, stil och färg

Färgöverstrykning

Återställa och kopiera teckenformat

Snabbformatering

Styckeformat

Justera texter, indrag, radavstånd

Tabbar

Skapa punktlistor och nummerlistor

Gallerier med teman för enhetlig formatering

Utskriftsformat

Att förhandsgranska och skriva ut

Ändra marginaler, stående/liggande format

Sidnumrering, sidhuvud, sidfot

Bilder

Infoga och redigera bild från fil

Infoga och redigera bild från ClipArt

Olika bildfunktioner

Tabeller

Att skapa och formatera tabeller

Olika tabellfunktioner

Deltagare

Genomförda kurser

Utbildare

Så tar du hem en av Sveriges bästa kurser - steg för steg

Fråga efter offert

Bolla kursbehov kostar inget...
beskriv kort ämnet, ca antal deltagare samt andra funderingar du har. Fyll i formuläret nedan eller maila internkurs-at-conferator.se

Ett kort samtal per telefon ...
...för att förstå ert upplevda behov av kunskap och träning. Vi bedömer om vi kan hjälpa er givet förutsättningarna.

Du får ett förslag med omfattning och prislapp
Offert med exempel på beprövat kursinnehåll.

 

Vi förbereder och anpassar

Om vi går vidare...
...får du våra stöddokument som kan hjälpa dig att avgränsa behov och mål med kursen men även planera för det praktiska runt en kurs.

Förstudie: Förberedande frågor
Vi sänder ut några frågor till deltagarna. Dels för att få in exempel, få höra individens egen uppfattning om "problem" samt dennes förmåga att hantera dessa. Dels för att få deltagaren att "logga in" på frågeställningarna.

Telefonsamtal mellan beställare och utbildare
Deltagarsvar tolkas av utbildare och diskuteras med dig som uppdragsgivare. Dessa sammanvägs med utbildningsinsatsens specifika mål. Detta ligger till grund för utformning av kursinnehållet.

En förberedande uppgift kan skickas ut till deltagarna om så beslutas

 

Själva kursen och efterarbete

Själva kursen
Det som bl a är viktigt är övningar samt i vissa fall diskussioner i gruppen under ledning av en erfaren coach.
* Kurs: kunskap, verktyg och övningar.
* Skapa individuell handlingsplan. Vad behöver jag träna på.
* Stöd och råd till ansvarig chef för att befästa ny kunskap och stötta nya vanor.

Deltagarna arbetar ...med gemensamma och individuella hemuppgifter där varje individ tränar på det som kommit fram.

Utvärdering och hur håller ni det ”vid liv”
Kvalitativ uppföljning av insatsen mot dess mål. Finns möjlighet till kvantitativ mätning som ligger i linje med insatsens mål behöver dessa bestämmas i god tid före kursstart.

Fördelar med beställa en internkurs från Conferator

Z

Enkelt, kostnadseffektivt och högre effekt

Redan vid 5-6 deltagare kan kostnaden per person vara lägre än motsvarande öppen utbildning.

Samtidigt blir effekten ofta avsevärt högre. Skälen är
1. vi fokuserar på det som är viktigt för just er
2. vi använder exempel från er verklighet
3. vi "värmer upp" deltagarna i förväg om ni vill
4. vi planerar redan i förarbetet för hur ni för in de nya kunskaperna i det dagliga arbetet.

 

Genomtänkt process och beprövade kursupplägg

Under många år har vi arbetat för att göra det enkelt för dig som kund att vara delaktig i din egen viktiga utbildningssatsning.

Vi arbetar för att göra er utveckling till något konkret, inspirerande och utvecklande. För att er utbildning ska ge resultat direkt i er verklighet – meningsfulla kunskaper som är lätta att ta till sig. För att ge er en injektion i er utveckling!

Mycket meriterade och engagerade utbildare

Utbildningsledare från Conferator har gedigen teoretisk kunskap och lång praktisk erfarenhet. De håller sig uppdaterade och vet vad som gäller i dagens privata och offentliga verksamhet. De kan förmedla insikter och kunskaper, men också beröra, inspirera och mana till eftertanke.

Ni möter alltid en initierad och intresserad utbildningsledare som kan och vill föra en utvecklande dialog kring vad som är viktigt för just er…

 

Kontakta mig, jag vill veta mer.

Frågan är fri

  Conferator kommer ALDRIG att dela din information med tredje part. Du kan när som helst ändra dina uppgifter eller meddela oss att du inte önskar mer information genom att maila till info-at-conferator.se. Du kan läsa mer om vår integritetspolicy här: https://conferator.se/kontakt/integritetspolicy

  * = obligatoriskt

  Det är rejält lönsamt från 4-5 deltagare att ta hem en utbildare till er. Därtill läggs värdet att få fullt fokus under kursen på ert behov och speciella förutsättningar.

  Ring 08-441 80 00, maila peter.alvendal-at-conferator.se eller fyll i formuläret så pratar vi om det.

  Det kostar inget, men kan definitivt ge dig fler insikter, nya möjligheter och bättre resultat!

  Peter Alvendal, Senior partner

  Peter Alvendal, ansvarig företagsanpassad utbildning