Välj en sida

Anpassade kurser Effektivitet, Retorik, Ekonomi

Kurser och tips för er som vill bli än mer professionella i ert arbete.

Grundläggande projektledning

Mycket på gång? Skaffa er struktur. Bli effektivare. Använd era resurser rätt och nå bättre resultat – I TID!

 • Vitala kriterier för effektiva projekt
 • Projektorganisation och olika roller
 • Effektiv projektstruktur

Skräddarsydd internkurs

3 tim-3 dagar, ditt behov avgör

Du bestämmer datum

  

Vi kommer till er

 

Mycket på gång? Skaffa er struktur. Bli effektivare. Använd era resurser rätt och nå bättre resultat – I TID!

Med givna resurser och på utsatt tid ska ett uttalat resultat presteras. Känns det igen? Projekt möter vi dagligen, privat och i arbetslivet, i stort och smått. Men hur ska man tänka och arbeta för att ta ansvar för projekt på ett professionell och rationellt sätt? Kunskaper i viktiga strukturer, tekniker och verktyg ger er både kontroll och ökar er effektivitet. Det blir tydligt hur ni ska nå målen, erhålla bättre resultat och spara tid och pengar.

Utbildningen utgår från grunderna och internationella standarder för effektiva projekt. Vi går igenom de viktigaste kritiska faktorerna för att lyckas med stora eller små projekt. Vi behandlar effektiva projektstrukturer och hur de fungerar samt samspelet mellan projektledarrollen och projektgruppens olika roller i ett projekts olika faser. Vi övar även på att planera och styra för att möta olika vanliga risker och problem i samband med projekt. Från planering till mål arbetar vi oss igenom ett projekt för att ge dig insikter och träning i grunderna för effektiv projektledning.

Utbildningen anpassas efter era behov och önskemål
Utbildningens längd: 1 till 3 dagar

Med vänliga hälsnngar

Peter Alvendal

Kontakta oss för offert
Telefon: 08-4418000
Mail: Internkurs@conferator.se

Utbildningsprogram – exempel

Vitala kriterier för effektiva projekt

Projektorganisation och olika roller

Effektiv projektstruktur

Planering – tid, resurser, genomförande och uppföljning

Mål och målstyrning

Riskanalys och riskhantering

Valet av projektdeltagare

Grundläggande om ledarskap

Leda, styra och delegera projekt

Ta fram och arbeta med tydliga målsättningar

Att säkra varje steg i projektet

Att leda projekt i praktiken – steg för steg

Deltagare

Genomförda kurser

Utbildare

Så tar du hem en av Sveriges bästa kurser - steg för steg

Fråga efter offert

Bolla kursbehov kostar inget...
beskriv kort ämnet, ca antal deltagare samt andra funderingar du har. Fyll i formuläret nedan eller maila internkurs-at-conferator.se

Ett kort samtal per telefon ...
...för att förstå ert upplevda behov av kunskap och träning. Vi bedömer om vi kan hjälpa er givet förutsättningarna.

Du får ett förslag med omfattning och prislapp
Offert med exempel på beprövat kursinnehåll.

 

Vi förbereder och anpassar

Om vi går vidare...
...får du våra stöddokument som kan hjälpa dig att avgränsa behov och mål med kursen men även planera för det praktiska runt en kurs.

Förstudie: Förberedande frågor
Vi sänder ut några frågor till deltagarna. Dels för att få in exempel, få höra individens egen uppfattning om "problem" samt dennes förmåga att hantera dessa. Dels för att få deltagaren att "logga in" på frågeställningarna.

Telefonsamtal mellan beställare och utbildare
Deltagarsvar tolkas av utbildare och diskuteras med dig som uppdragsgivare. Dessa sammanvägs med utbildningsinsatsens specifika mål. Detta ligger till grund för utformning av kursinnehållet.

En förberedande uppgift kan skickas ut till deltagarna om så beslutas

 

Själva kursen och efterarbete

Själva kursen
Det som bl a är viktigt är övningar samt i vissa fall diskussioner i gruppen under ledning av en erfaren coach.
* Kurs: kunskap, verktyg och övningar.
* Skapa individuell handlingsplan. Vad behöver jag träna på.
* Stöd och råd till ansvarig chef för att befästa ny kunskap och stötta nya vanor.

Deltagarna arbetar ...med gemensamma och individuella hemuppgifter där varje individ tränar på det som kommit fram.

Utvärdering och hur håller ni det ”vid liv”
Kvalitativ uppföljning av insatsen mot dess mål. Finns möjlighet till kvantitativ mätning som ligger i linje med insatsens mål behöver dessa bestämmas i god tid före kursstart.

Fördelar med beställa en internkurs från Conferator

Z

Enkelt, kostnadseffektivt och högre effekt

Redan vid 5-6 deltagare kan kostnaden per person vara lägre än motsvarande öppen utbildning.

Samtidigt blir effekten ofta avsevärt högre. Skälen är
1. vi fokuserar på det som är viktigt för just er
2. vi använder exempel från er verklighet
3. vi "värmer upp" deltagarna i förväg om ni vill
4. vi planerar redan i förarbetet för hur ni för in de nya kunskaperna i det dagliga arbetet.

 

Genomtänkt process och beprövade kursupplägg

Under många år har vi arbetat för att göra det enkelt för dig som kund att vara delaktig i din egen viktiga utbildningssatsning.

Vi arbetar för att göra er utveckling till något konkret, inspirerande och utvecklande. För att er utbildning ska ge resultat direkt i er verklighet – meningsfulla kunskaper som är lätta att ta till sig. För att ge er en injektion i er utveckling!

Mycket meriterade och engagerade utbildare

Utbildningsledare från Conferator har gedigen teoretisk kunskap och lång praktisk erfarenhet. De håller sig uppdaterade och vet vad som gäller i dagens privata och offentliga verksamhet. De kan förmedla insikter och kunskaper, men också beröra, inspirera och mana till eftertanke.

Ni möter alltid en initierad och intresserad utbildningsledare som kan och vill föra en utvecklande dialog kring vad som är viktigt för just er…

 

Kontakta mig, jag vill veta mer.

Frågan är fri

  Conferator kommer ALDRIG att dela din information med tredje part. Du kan när som helst ändra dina uppgifter eller meddela oss att du inte önskar mer information genom att maila till info-at-conferator.se. Du kan läsa mer om vår integritetspolicy här: https://conferator.se/kontakt/integritetspolicy

  * = obligatoriskt

  Det är rejält lönsamt från 4-5 deltagare att ta hem en utbildare till er. Därtill läggs värdet att få fullt fokus under kursen på ert behov och speciella förutsättningar.

  Ring 08-441 80 00, maila peter.alvendal-at-conferator.se eller fyll i formuläret så pratar vi om det.

  Det kostar inget, men kan definitivt ge dig fler insikter, nya möjligheter och bättre resultat!

  Peter Alvendal, Senior partner

  Peter Alvendal, ansvarig företagsanpassad utbildning