Säljpsykologi

  • Säljpsykologins grundstenar
  • Angreppsätt som leder till förtroende och tillit
  • Köppsykologi och köpstilar

Affärsmannaskap

  • Affärsmässighet – lär av de riktigt framgångsrika
  • Marknadsplanering – väljer du de lönsammaste metoderna?
  • Affärsekonomi, affärsförhandling, försäljning, kundservice…

Personlig försäljning

  • Effektivitet i försäljning
  • Förarbete som öppnar för lönsam försäljning
  • Presentationer som leder dig och kunden rätt