Chefens samtal och möten

 • Vad karaktäriserar skickliga kommunikatörer
 • Retorik och kommunikation för ett tydligt ledarskap
 • Olika kommunikationsstilar

Ny som chef

 • Vad karaktäriserar starka tydliga ledare?
 • Transformellt ledarskap
 • Ledarens agenda för framgångsrik kommunikation

Tydligt ledarskap

 • Vad karaktäriserar starka tydliga ledare?
 • Transformellt ledarskap
 • Ledarens agenda för framgångsrik kommunikation

Teambuilding

 • Så utvecklas starka team, steg för steg
 • Rollbesättning, ansvar och förväntningar
 • Rollprofiler och hur de kan stärka gruppen

Situationsanpassat ledarskap

 • Möt medarbetarnas behov på rätt sätt och vid rätt tillfälle
 • Så förändras behovet av stöd och ditt sätt att leda då nya utmaningar dyker upp
 • Metoder för stöd- och kompetensbedömning

Projektledning grund

 • Vitala kriterier för effektiva projekt
 • Projektorganisation och olika roller
 • Effektiv projektstruktur