Excel för revisorer

 • Tekniker i Excel som underlättar riskvärdering genom effektiv datainsamling från företags system.
 • Hur Excel kan underlätta revisionsanalysen, genom att visa på vanliga fel i Excel spreadsheets samt att använda data och analysfunktioner
 • Formelgranskning, granskning av excelblad

Excel för ekonomichefer och controllers

 • Så bygger du kraftfulla ekonomimodeller – steg för steg
 • Formler och funktioner oumbärliga för ekonomichefer och controllers
 • Lär dig skapa proffsiga och pedagogiska rapporter

Retorik för ekonomer

 • Så hjälper retoriken dig som ekonom
 • De 10 vanligaste misstagen vid presentation i frågor om ekonomi
 • Konsten att utforma presentationer med komplexa ekonomiska fakta så alla förstår

Retorik för ekonomer i offentlig sektor

 • Så hjälper retoriken dig som ekonom
 • Skillnader och likheter i presentation till politiker och verksamhetsansvariga
 • Metoder för att förenkla utan att förvanska ekonomisk information

Retorik för ekonomer i fastighetsbranschen

 • Så hjälper retoriken dig som ekonom
 • Presentera ekonomiska strategiska samband på ett lättfattligt sätt
 • Fastighetsinvestering, risk, avkastning… – framgångsrik retorik i förvaltningskultur