Word grundkurs

 • Användargränssnittet
 • Snabbåtkomstfältet
 • Inställningar

PowerPoint grundkurs

 • De vanligaste misstagen med PowerPoint
 • Menyer och navigeringsverktyg
 • Mallar och andra tidsbesparande verktyg

Outlook grundkurs

 • Förstå och orientera sig i Outlook
 • Hjälpfunktionen
 • Verktygsfälten

Office grundkurs

 • Det viktigaste i användargränssnittet – MS Office 2007, 2010 eller 2013
 • Att orientera sig i MS Office 2007, 2010 eller 2013
 • Menyflikområdet

Excel för revisorer

 • Tekniker i Excel som underlättar riskvärdering genom effektiv datainsamling från företags system.
 • Hur Excel kan underlätta revisionsanalysen, genom att visa på vanliga fel i Excel spreadsheets samt att använda data och analysfunktioner
 • Formelgranskning, granskning av excelblad