Excel för revisorer

 • Tekniker i Excel som underlättar riskvärdering genom effektiv datainsamling från företags system.
 • Hur Excel kan underlätta revisionsanalysen, genom att visa på vanliga fel i Excel spreadsheets samt att använda data och analysfunktioner
 • Formelgranskning, granskning av excelblad

Excel fortsättningskurs

 • Att bygga kalkylmodeller och strukturera information
 • Tips för att få en bra struktur på modellen
 • 6 steg för att bygga en genomtänkt kalkylmodell

Effektivare med Office

 • Excel – vardagliga uppgifter på smartast sätt och bemästra avancerade funktioner
 • Outlook – ta kontroll över din dagliga effektivitet
 • Power Point – informativa och proffsiga presentationer
 • Word – snyggare dokument på kortare tid

Excel för affärsansvariga

 • Aktiv och effektiv affärs- och marknadsplanering genom Excel
 • Resultatplanering – använd autofunktioner, scenarioanalys, m m
 • Smart budgetering – genom Excel