Word grundkurs

  • Användargränssnittet
  • Snabbåtkomstfältet
  • Inställningar

Effektivare med Office

  • Excel – vardagliga uppgifter på smartast sätt och bemästra avancerade funktioner
  • Outlook – ta kontroll över din dagliga effektivitet
  • Power Point – informativa och proffsiga presentationer
  • Word – snyggare dokument på kortare tid