Säljpsykologi

 • Säljpsykologins grundstenar
 • Angreppsätt som leder till förtroende och tillit
 • Köppsykologi och köpstilar

Affärsmannaskap

 • Affärsmässighet – lär av de riktigt framgångsrika
 • Marknadsplanering – väljer du de lönsammaste metoderna?
 • Affärsekonomi, affärsförhandling, försäljning, kundservice…

Personlig försäljning

 • Effektivitet i försäljning
 • Förarbete som öppnar för lönsam försäljning
 • Presentationer som leder dig och kunden rätt

Försäljning för servicetekniker

 • Försäljningens grunder och hur du använder dem i din roll
 • Att använda dina fördelar i din yrkesroll jämfört med en professionell säljare
 • Kunden och det upplevda kundvärdet – så uppfattar du köpsignaler

Försäljning för innesäljare

 • Fördelar och utmaningar med telefonen som säljredskap
 • Kundpsykologi – säljpsykologi
 • Att tala med trovärdighet och auktoritet