Bemöta besvärliga kunder

 • Att identifiera och förstå olika kund- och personlighetstyper
 • Så bemöter du besvärliga kunder – steg för steg
 • Olika sätt att lugna ner arga kunder och att skapa förtroende

Chefens samtal och möten

 • Vad karaktäriserar skickliga kommunikatörer
 • Retorik och kommunikation för ett tydligt ledarskap
 • Olika kommunikationsstilar

Argumentationsteknik

 • Steg för steg hur du bygger upp framgångsrika argument- en oslagbar modell
 • Kategorier av argument och dess innebörd
 • Framgångsrik argumentation – struktur, verktyg och spelregler

Retorik och presentationsteknik med PowerPoint

 • Tillämpa och modifiera design i PowerPoint så det ger effekt
 • Presentera detaljerad information så det förstärker dina budskap
 • Genvägar som underlättar ditt arbete i PowerPoint

Retorik för ekonomer

 • Så hjälper retoriken dig som ekonom
 • De 10 vanligaste misstagen vid presentation i frågor om ekonomi
 • Konsten att utforma presentationer med komplexa ekonomiska fakta så alla förstår