Professionell kundservice

 • Därför upplevs din kundservice ännu bättre när du även säljer
 • Därför VILL kunden köpa mer
 • Gör försäljning till en del av din kundservice

Försäljning för servicetekniker

 • Försäljningens grunder och hur du använder dem i din roll
 • Att använda dina fördelar i din yrkesroll jämfört med en professionell säljare
 • Kunden och det upplevda kundvärdet – så uppfattar du köpsignaler

Försäljning för icke-säljare

 • Försäljningens grunder och hur du använder dem i din roll
 • Hur du kan göra försäljning som en naturlig del i ditt dagliga arbete
 • Att använda dina fördelar i din yrkesroll jämfört med en professionell säljare

Bemöta besvärliga kunder

 • Att identifiera och förstå olika kund- och personlighetstyper
 • Så bemöter du besvärliga kunder – steg för steg
 • Olika sätt att lugna ner arga kunder och att skapa förtroende

Argumentationsteknik

 • Steg för steg hur du bygger upp framgångsrika argument- en oslagbar modell
 • Kategorier av argument och dess innebörd
 • Framgångsrik argumentation – struktur, verktyg och spelregler