Bemöta besvärliga kunder

 • Att identifiera och förstå olika kund- och personlighetstyper
 • Så bemöter du besvärliga kunder – steg för steg
 • Olika sätt att lugna ner arga kunder och att skapa förtroende

Argumentationsteknik

 • Steg för steg hur du bygger upp framgångsrika argument- en oslagbar modell
 • Kategorier av argument och dess innebörd
 • Framgångsrik argumentation – struktur, verktyg och spelregler

Konflikthantering

 • Olika konflikttyper och hur de fungerar
 • Olika personlighetsstyper och hur de reagerar
 • Lär dig hantera konflikter – steg för steg – körschema

Hantera besvärliga människor

 • Att förstå besvärliga människor – orsaker, drivkrafter, spelregler
 • Härskartekniker
 • Körschema för att konfrontera besvärliga människor