Försäljning för servicetekniker

  • Försäljningens grunder och hur du använder dem i din roll
  • Att använda dina fördelar i din yrkesroll jämfört med en professionell säljare
  • Kunden och det upplevda kundvärdet – så uppfattar du köpsignaler

Försäljning för icke-säljare

  • Försäljningens grunder och hur du använder dem i din roll
  • Hur du kan göra försäljning som en naturlig del i ditt dagliga arbete
  • Att använda dina fördelar i din yrkesroll jämfört med en professionell säljare

Säljande Service för träningsklubbar

  • Skillnaden på service och säljande service
  • Att våga och att lyckas med merförsäljning
  • Så får du varje medlem att känna sig speciell
  • Hur få medlemmarna att tipsa andra om klubben?