Professionell kundservice

  • Därför upplevs din kundservice ännu bättre när du även säljer
  • Därför VILL kunden köpa mer
  • Gör försäljning till en del av din kundservice

Bemöta besvärliga kunder

  • Att identifiera och förstå olika kund- och personlighetstyper
  • Så bemöter du besvärliga kunder – steg för steg
  • Olika sätt att lugna ner arga kunder och att skapa förtroende

Säljande Service för träningsklubbar

  • Skillnaden på service och säljande service
  • Att våga och att lyckas med merförsäljning
  • Så får du varje medlem att känna sig speciell
  • Hur få medlemmarna att tipsa andra om klubben?