Chefens samtal och möten

 • Vad karaktäriserar skickliga kommunikatörer
 • Retorik och kommunikation för ett tydligt ledarskap
 • Olika kommunikationsstilar

Projektledning grund

 • Vitala kriterier för effektiva projekt
 • Projektorganisation och olika roller
 • Effektiv projektstruktur

Hantera din stress på jobbet

 • Vad gör svåra samtal så svåra? – Olika typer av svåra samtal
 • Tumregler och tips inför ett svårt samtal
 • Samtalets innehåll och samtalsprocessen

Svåra samtal

 • Vad gör svåra samtal så svåra? – Olika typer av svåra samtal
 • Tumregler och tips inför ett svårt samtal
 • Samtalets innehåll och samtalsprocessen