Professionell kundservice

  • Därför upplevs din kundservice ännu bättre när du även säljer
  • Därför VILL kunden köpa mer
  • Gör försäljning till en del av din kundservice

Bemöta besvärliga kunder

  • Att identifiera och förstå olika kund- och personlighetstyper
  • Så bemöter du besvärliga kunder – steg för steg
  • Olika sätt att lugna ner arga kunder och att skapa förtroende

Konflikthantering

  • Olika konflikttyper och hur de fungerar
  • Olika personlighetsstyper och hur de reagerar
  • Lär dig hantera konflikter – steg för steg – körschema