Excel grundkurs - anpassas för 2007, 2010 eller 2013

Bli bekväm i att använda Excel och dra nytta av dess möjligheter

Bli bekväm i att använda Excel
Upplever du och dina kollegor att Excel är komplicerat och svårt att arbeta i? Funderar ni på att lära er Excel ordentligt?

Microsoft Excel är en fantastisk verktygslåda som hjälper er att göra säkra kalkyler och beräkningar, professionella presentationer och mycket mer! Oavsett vilken programversion du arbetar i finns en rad funktioner och lösningar som radikalt underlättar ditt arbete. Vi hjälper dig att hitta dessa möjligheter och komma igång att använda dem.

Efter denna utbildning upplever du Excel som lättarbetat – ett verktyg som spar tid och ger dig många fler möjligheter i ditt arbete! Utbildningen utgår från just era utmaningar i vardagen och anpassas till er och era behov.

På utbildningen får ni bl a lära er
  Orientera rätt i Excel-miljön
 • Excels verktygsfält och knappfunktioner
 • Statusfältet och formelfältet
 • Arbetsbok (kalkylblad), uppbyggnad och flikar
 • Celler och kolumner
 • Hjälpfunktionen
  Grunderna för att arbeta i Excel
 • Öppna , spara och stänga en arbetsbok
 • Visningslägen
 • Att skriva text och siffror i Excel
 • Flytta och kopiera data
 • Infoga och ta bort kolumner och rader
 • Tips för att underlätta arbetet
  Excels olika funktioner
 • Excels användningsområden
 • Att använda kalkylbladsfunktioner
 • Att skapa mallar, vyer och disposition
 • Andra smarta funktioner som underlättar för dig
  Att skapa och arbeta med kalkyler
 • Det viktigaste du behöver veta för att enkelt göra kalkyler i Excel
 • Inmatning och redigering av cellinnehåll
 • Smart inmatning
  Att genomföra beräkningar i Excel
 • Skapa egna formler och formatera tal
 • Skriv- och klickmetoden
 • Att kopiera och redigera formler
  Att skapa och arbeta med diagram och bilder
 • Att skapa olika diagram med diagramguiden
 • Andra enkla och smarta sätt att skapa diagram
 • Grafiska verktyg – hantera färger, mönster, m m
 • Andra tips som underlättar ditt arbete med diagram och bilder
  Att låsa, frysa eller skydda hela eller delar i ditt dokument
 • Så låser (skrivskyddar) du celler i ditt kalkylblad
 • Att ”frysa” rader eller kolumner så att de alltid syns när du bläddrar i dokumentet
 • Att lägga in och ta bort lösenordsskydd i Excel
  Att skapa och arbeta med listor
 • Riktlinjer för listor
 • Olika praktiska sätt att sortera, filtrera och göra urval
 • Smarta tips som spar tid
  Formatera text och data för att få snygga rapporter
 • Att formatera och göra sammanställningar av text och data
 • Praktiska rapportstöd i Excel
  Så gör du professionella utskrifter
 • Så gör du ett utskriftsvänligt format
 • Utskriftsområde – att skriva ut en viss del av Exceldokumentet
 • Tips på olika redigeringslösningar

Utbildningen anpassas efter era behov och önskemål
Utbildningens längd: 1 till 3 dagar

Kontakta oss för offert
Telefon: 08-4418000
Mail: Internkurs@conferator.se

Läs mer om vår
pedagogik och dokumentation>>>