Excel i PA-funktionen

Låt Excel effektivisera ert personaladministrativa arbete!

Låt Excel effektivisera ert personaladministrativa arbete
Låt Excel effektivisera ert personaladministrativa arbete

Hur mycket tid finns det att spara genom att lära sig hur Excel kan automatisera t ex schemaläggning, löneredovisning, m m? Eller att Excel hjälper er genomföra t ex avvikelseanalyser? Denna kurs lär ut funktioner och modeller för att radikalt rationalisera många av era personaladministrativa arbetsuppgifter.

På utbildningen får ni bl a lära er
  • Smarta lösningar i Excel gällande
  • Tidsredovisning/tidsplanering
  • Löneredovisning
  • Planering av bemanning
  • Sjukfrånvaro
  • Budgetering
  • Statistik
  • Rapporteringsrutiner

Utbildningen anpassas efter era behov och önskemål
Utbildningens längd: 1 till 3 dagar

Kontakta oss för offert
Telefon: 08-4418000
Mail: Internkurs@conferator.se

Läs mer om vår
pedagogik och dokumentation>>>
Minska stressen - skaffa effektiva arbetsvanor

Personlig effektivitet

Så hanterar du dina tidstjuvar

• De 20 värsta tidstjuvarna - och vad du gör åt dem
• 6 konkreta steg för en effektivare arbetsplats
• Smartare planering och prioritering
• 80/20-regeln, Gör det nu och andra tumregler
• Din handlingsplan för effektivare arbetsvanor 

Frigör tid till det som är viktigare. Kursen visar på en mängd beprövade sätt som alla var och en kan göra dig mycket effektivare. Du får lära dig olika angreppsätt för att på allvar strukturera upp din vardag, få kontroll över din tid och prioritera smartare.  
 

Arbete i Office

Effektivare med datorn

Spara timmar - varje dag!

• Word – smarta funktioner för snygga dokument på kort tid - varje gång! 
• Excel – lär dig smarta funktioner där Excel gör jobbet åt dig! 
• Outlook – ta kontroll över din e-post, kalender och dagliga effektivitet 
• Power Point – Lär dig hur du gör proffsiga presentationer 
• Adobe Acrobat – skapa, skydda och dela pdf-dokument som alla kan läsa och lita på