Excels fulla kapacitet för användare!

Låt Excel göra ert arbete effektivare. (Excel version 2007, 2010 och 2013)

Ta del av Excels fulla kapacitet
Excel är ett kraftigt kalkylprogram med massor av funktioner som kan effektivisera ert arbete radikal. Excels fulla kapacitet är anpassat för de som arbetat en tid i Excel men som nu vill ta steget till att bättre använda programmets många möjligheter. Att ta steget att anpassa Excel så att det gör allt mer av jobbet åt er...

Ni får inte bara en bra kurs i Excel, ni får även stöd i hur ni bäst använder era nyvunna kunskaper i ert arbete. Tips och råd baserat på er verklighet…

Utbildningens längd: 2 till 4 dagar.

På utbildningen får ni bl a lära er
  Funktioner i Excel som bidrar till en effektiv verksamhet
 • En översikt av tidsbesparande möjligheter i Excel
  Kraftfulla kalkylmodeller – steg för steg
 • Vad du bör tänka på innan du startar ett kalkylbygge – datainsamling, struktur, presentation
 • Sätt att skapa en bra struktur på modellen – exempel för olika användningsområden
 • 6 steg för att bygga en genomtänkt kalkylmodell
  Gör din kalkyl effektiv med formler och funktioner
 • Viktiga funktioner och formler i Excel
 • Formler och referenstyper, 3D-formler och matrisformler
 • Matematiska funktioner, ekonomifunktioner, logiska funktioner och textfunktioner
 • Funktioner som spar mycket tid?
 • Formelgranskaren – stöd för att se hur kalkyler skapats
  Databaser och listor – att effektivt jämföra och bearbeta stora mängder data
 • Genomgång av Excels databasfunktioner
 • Att sortera och filtrera data för att snabbt hitta det du söker
 • Beräkningar med olika databasfunktioner
 • Funktioner för att hitta och hämta data
 • Effektiva sätt att filtrera data
  Att sammanställa och analysera stora mängder data
 • Dataanalysverktyg och dataanalystekniker
 • Sammael på olika analyser: finansiella, statistiska och what if-analyser
 • Imponställ snabbt data från stora databaser på ett överskådligt sätt med Pivottabeller
 • Exemprterar och behandla data från andra system
 • Importera information genom frågor till externa databaser
 • Bearbeta och behandla data från andra källor
  Så kopplar du Excel till PowerPoint, Access och Word
 • Att skapa kraftfulla integrationer med andra Officeprogram
 • Exportera data till andra system
 • Export till Office-program, webben eller andra externa applikationer
  Verktyg för att hitta lösningar på olika beräkningsproblem
 • Att använda målsökning för att synliggöra samband mellan indata och resultat
 • Problemlösaren – söka lösningar på komplicerade beräkningsproblem
 • Scenariohanteraren – se hur resultatet påverkas vid förändringar
  Förbättra dina rapporter för presentation av ekonomiska data
 • Vyhanteraren – så använder du vyer för att studera olika delar av en kalkylmodell
 • Kombinera scenarier och vyer till rapporter
 • Länkning av data – så sammanställer du data i flera blad
  Formatering av text för snygga rapporter och utskrifter
 • Formatering för ekonomiska rapporter
 • Exempel på formatering för budgetrapporter, likviditetsrapporter och produktkalkyler
  Diagram anpassade för olika situationer
 • Skapa trender och prognoser för givna data
 • Diagrammallar och exempel på diagram
 • Grafiska verktyg som visualiserar komplexa samband
  Att dela information med andra i Excel
 • Så delar du kalkylblad och ser vem som ändrar data
 • Att sätta olika säkerhetsnivåer
 • Så presenterar du informationen på intranätet eller på internet genom html-editorn
  Makron för att automatisera enkla och komplicerade uppgifter
 • Möjligheter med att använda makron
 • Spela in eller redigera inspelade makron
 • Makron och formulär i kombination
 • Skapa egna verktygsfält och kortkommandon för att göra makron tillgängliga
 • Funktionsmakron och procedurmakron
  Lär dig behärska det inbyggda programmeringsspråket i Excel
 • Grunderna i Visual Basic
 • Att skapa loopar och villkorssatser med Visual Basic
 • Skapa och använd skräddarsydda funktioner, knappar, kommandon och dialog boxar
 • Att använda dialogbox-kontroller för dina kalkylblad
  Att hitta fel och säkra data
 • Felsökning i en komplicerad kalkylmodell
 • Verktyg för att säkerställa in- och utdata
 • Att hitta fel i makron
 • Skydda modeller och formler så att de inte förstörs av misstag
 • Säkra data när du delar och arbetar med Excel dokument över webben
  10 tips för att förenkla ditt arbetet i Excel
 • Upptäck de bästa och snabbaste sätten att utföra dagliga, tidskrävande uppgifter i Excel

Utbildningen anpassas efter era behov och önskemål
Utbildningens längd: 1 till 3 dagar

Kontakta oss för offert
Telefon: 08-4418000
Mail: Internkurs@conferator.se

Läs mer om vår
pedagogik och dokumentation>>>