Välj en sida

#5. Kunskapstips kundbemötande GLOBAL KUND TIPS

Tips för dig som vill förbättra din kundservice
KURSERKUNSKAPSTIPS

3 enkla sätt att argumentera

Tycker du är svårt att argumentera för din sak och få din vilja igenom?

Egentligen är det ganska enkelt. Såvida du inte har en pistol att tillgå, finns det bara tre sätt att övertyga andra på.

Använd dessa tre aspekter nästa gång du argumenterar och du kommer att lyckas bättre!

1. Logos – Nyttan

Logos betyder resonemang eller argument. Vi kan bli övertygade av en rationell, strukturerad, övertygande och logisk framställning av fakta och argument.

2. Pathos – Upplevelsen

Pathos är det engagemang och den känsla du har för det du talar om. Låta känslorna lysa igenom budskapet. Personer som har en orubblig övertygelse och brinner för något kan få oss att tro på de mest häpnadsväckande ting!

3. Ethos – Karaktären

Ethos handlar om karaktären hos den som talar. Vi blir övertygade av talarens tyngd och kvalifikationer i ämnet. Vad har du för befogenheter att uttala dig i ämnet?

Ofta har vi en förkärlek för någon av dessa aspekter, vi kanske pratar så passionerat om vårt ämne att vi glömmer att strukturera upp budskapet och bevisa oss inför publiken.

Även om du har en slagsida åt patoshållet behöver inte din publik ha det. Men du klarar dig inte enbart med en av dessa utan du måste inkludera alla tre i din framställning. För att nå ut med budskapet måste det du säger komma från både hjärtat och hjärnan. 

Lycka till!

Bill Larsten

Ansvarig Öppna Utbildningar
bill.larsten@conferator.se