Personligt ledarskap

Nå ledarskap med utstrålning – skapa genuint förtroende och lojalare medarbetare

Personligt ledarskap - skapa genuint förtroende
"Personligt ledarskap ger dig styrkan vara sann mot dig själv, ger dig balans i livet och får dig själv och andra att växa."

Det är mycket lättare att utge sig för att vara en viss typ av person och ledare än vad man i själva verket är. Naturligtvis påverkar det såväl ledarskapet som omgivningen – negativt. Är det inte utelämnande och t.o.m farligt att visa äkta känslor och vad du står för? Inte alls. Alla lyssnar till, och respekterar ledare, som upplevs äkta. Men hur gör man?

Utbildningen ger er som ledare tillgång till ert eget mod, er integritet, improvisationsförmåga, handlingskraft och empati. Med nya insikter om sig själv får var och en av deltagarna ett helt nytt batteri av ledarredskap. En ny förmåga att höja andras energi och delaktighet genom den egna utstrålningen - inte genom belöningar och straff.

På utbildningen får ni bl a lära er
 • Det goda ledarskapet, professionellt och privat
 • Att vara sann mot sig själv och andra – innebörd, konsekvens och effekt
 • Personligt ledarskap och retorik
 • Mening, fokus, mål och vision
 • Ta ansvar för dina beslut och bli trygg i det
 • Konsten att vända problem till något positivt
 • Din utstrålning – att leda med både hjärta och huvud
 • Att skapa verklig passion och engagemang hos dig själv och andra
 • Öka din förmåga att påverka - att visa och stötta andra
 • Din utveckling - reflektera, förnya och väx!
 • Personligt ledarskap i praktiken – övningar och exempel

Utbildningen anpassas efter era behov och önskemål
Utbildningens längd: 1 till 3 dagar

Kontakta oss för offert
Telefon: 08-4418000
Mail: Internkurs@conferator.se

Läs mer om vår
pedagogik och dokumentation>>>
Få ut mer av varje möte

Chefens samtal och möten

För dig som vill få ut mer av alla dina samtal och möten

• Retorik och kommunikation för ett tydligt ledarskap
• Samtalstekniker som ger resultat
• Så förbereder du effektiva möten
• Så lyckas du med olika typer av samtal
• Hur får man med alla i svåra beslut? 

Varje dag är full av olika möten och samtal. Långt ifrån alla av dem känns effektiva eller ens meningsfulla. Du som chef behöver vara flexibel och ha ett batteri av olika sätt att kommunicera och strukturera alla dessa tillfällen. Då vinner du massor av tid och stärker samtidigt ditt ledarskap.