Teambuilding

Lär er bygga framgångsrika team - nå verkligt bra resultat

Teamutveckling för dig som vill nå resultat
Hur bygger man starka team där varje individ bidrar till enastående resultat? Hur gör man för att behålla teamet starkt när nya utmaningar dyker upp? En i gruppen kanske slutar eller något annat händer som gör att gruppens sammansättning behöver ses över. Denna utbildning anpassas till er och ert företag så att ni får de kunskaper och verktyg ni behöver för att nå och behålla ett starkt och vinnande team.

På utbildningen får ni bl a lära er
 • Så utvecklas starka team, steg för steg
 • Rollbesättning, ansvar och förväntningar
 • Rollprofiler och hur de kan stärka gruppen
 • Vilken rollprofil är naturlig för dig? Hur bidrar din profil till att stärka gruppen?
 • EQ – metoder för stark gruppsammansättning
 • Viktiga angreppsätt som får alla att bli engagerade och behålla engagemanget
 • Tekniker för bästa samarbete och för att nå gemensamma resultat
 • Kommunikation som stärker och kommunikation som raserar
 • Så får du både individ och grupp att växa
 • Så bygger du in förändringsberedskap i gruppen
 • Att hantera missnöje inom gruppen
 • 1+1=3 – metoder för samverkan som lyfter allas resultat

Utbildningen anpassas efter era behov och önskemål
Utbildningens längd: 1 till 3 dagar

Kontakta oss för offert
Telefon: 08-4418000
Mail: Internkurs@conferator.se

Läs mer om vår
pedagogik och dokumentation>>>
Framgångsrik verksamhetsstyrning och målstyrning

Verksamhetsstyrning och målstyrning

Nå ständigt bra resultat!

• Kopplingen verksamhetsstyrning och ekonomi 
• Olika styrsystem och beslutsstöd 
• Målstyrning i praktiken 
• Att styra, följa upp och skapa resultat 
• Early warning - indikationer för att det håller på att gå snett 

Ledare, skickliga inom verksamhets- och målstyrning, skapar grunden effektiv organisation, starka resultat och motiverade medarbetare…